Spectrum House, Kürt kökenli Z kuşağı seçmeninin tercihleri ile ilgili yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı. Anketten çarpıcı sonuçlar çıkarken, Kürt kökenli Z kuşağı seçmeninin tercihleri de ortaya çıktı.

İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Van ve Şırnak’ta 1012 gençle yapılan anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Araştırmaya katılan gençlerin yaş aralığı 18-25 olarak verilirken katılımcıların yüzde 52’si kadınlardan oluştu.

“Siyasete ne kadar ilgi duyuyorsunuz?” sorusuna katılımcıların sadece yüzde 19,3’unun “ilgi duyarım” şeklinde cevap verdiği görüldü. Katılımcıların yarısından fazlası ise (yüzde 52,5) ilgi duymadığını belirtti.

“Türkiye’de demokratik işleyişten ne kadar memnunsunuz?” sorusuna katılımcıların dörtte üçünden fazlası (yüzde 76,6) belirgin bir şekilde memnun olmadığı cevabını verdi.

Katılımcılara “kendilerine yakın hissettikleri bir parti olup olmadığı” sorulduğunda ise yarısından fazlası (yüzde 55) yakın hissettikleri bir parti olduğunu belirtti. Yakın hissedilen partiler açısından oranlara bakıldığında yüzde 57,8 ile HDP’nin diğer partilerden açık ara önde olduğu görüldü. Kürt gençlerinin HDP’den sonra kendilerini en yakın hissettiği partinin ise CHP olduğu görüldü.

“Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy verirsiniz?” sorusuna Kürt gençleri yüzde 39,4 oranında Selahattin Demirtaş cevabını verdi. “Millet İttifakı’nın adayı” cevabını veren gençlerin oranı 19,3 olarak belirlendi.

Millet İttifakı” adayları arasında yüzde 46 ile en çok Ekrem İmamoğlu’nun tercih edildiği görüldü.

Kürt gençlerine ilk turda destekledikleri adayın seçimi kazanmaması ve seçimin ikinci tura kalması durumunda kimi destekleyecekleri sorulduğunda Demirtaş’a verilen desteğin ikinci turda yüzde 10’a düştüğü görüldü. İkinci tur açısından Kürt gençlerin yüzde 3,3 oranında Erdoğan’a oy vereceği belirlendi.

İkinci turda Ekrem İmamoğlu’na verilen destek yüzde 49 ile rekor seviyeye ulaştı.

Gücünüz olsa ülkede ilk neyi değiştirmek istersiniz sorusuna katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 52,3) “yönetim sistemi” cevabını verdi.

Kürt gençleri arasında Cumhurbaşkanlığına güven yüzde 15 olarak belirlendi. Güvensizlik ise yüzde 64 olarak ölçüldü

Uluslararası kurumlar olan Avrupa Birliği, AİHM gibi alanlara bakıldığında ise “güveniyorum”, “güvenmiyorum” ve kararsızların oranının yaklaşık olarak eşit dağıldığı görüldü.

Kürt gençlerin kurumlara güven konusunda verdikleri cevapların en çarpıcı sonuçlarından biri de belediyeler ile ilgili olan oldu. Kürt illerinde belediyelere güvenmeme oranlarının oldukça yüksek çıktığı görüldü (Diyarbakır yüzde 56,8, Şırnak yüzde 57,1, Van yüzde 45,3).

Kürt gençlerine “Türkiye’yi yaşamak için güvenli buluyor musunuz?” diye sorulduğunda yüzde 63,2’lik kısım Türkiye’yi yaşamak için güvenli bulmadığını ifade etti. Katılımcıların sadece yüzde 22,8’inin Türkiye’yi yaşamak için güvenli bulduğunu belirtti.

“Yurt dışında yaşamayı Türkiye’ye tercih eder misiniz?” sorusuna yanıt veren Kürt gençlerin yüzde 64,8’inin yurtdışında yaşamayı tercih ettiği görüldü. Bu oranın Kürt illerinde yüzde 57,4, Batı illerinde ise yüzde 66,8 olduğu saptandı.

“Hayatınızdan ne kadar memnunsunuz?” sorusunun yöneltildiği gençlerden büyük çoğunluğu hayatından memnun olmadığını ifade etti. Hayatından memnun olduğunu belirtenler sadece yüzde 20,8 olarak belirlendi.

Kürt gençlerinin gerçekleştirmek istediği en büyük hayallerine bakıldığında yüzde 70’e yakın bir kısmının “iyi bir kariyer” ve “yurt dışına gitmek” cevabını verdiği görülmektedir (yüzde 44,4 + yüzde 24,9).

“Günde ne kadar televizyon izliyorsunuz?” sorusuna cevap veren katılımcılardan yüzde 28’i hiç izlemediğini belirtmiştir. Katılımcıların yüzde 14,2’si yarım saat ile 1 saat arası, yüzde 24’ü ise 2 saatten az televizyon izlediğini belirtmiştir. RTÜK’ün 2018 yılı araştırmasına göre, Türkiye’de günlük ortalama televizyon izleme süresi 3 saat 34 dakikadır.

Televizyon izlediğini söyleyen gençler arasında en çok izlenen televizyon kanalı yüzde 22,8 ile Fox TV olarak belirlendi.

Kürt gençlerine basılı gazete okuyup okumadıklarını sorulduğunda yüzde 86,1’i basılı gazete okumadığını belirtti.

“Günde ne kadar internet kullanıyorsunuz?” sorusuna araştırmaya katılan Kürt gençlerin verdikleri cevaplara bakıldığında interneti hiç kullanmadığını söyleyenlerin oranı sadece yüzde 5,4’dür. Bu bağlamda Kürt gençleri yazılı ve görsel basından çok internette gündemi takip etmektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem