İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere tepki gösterirken LGBTİ+ bireyleri hedef almasına karşı İnsan Hakları Derneği'nden (İHD) açıklama yapıldı. İHD Irkçılığa ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon'un açıklaması şöyle: 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz hafta Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylar ile ilgili konuşmasında "sapkın LGBTI+ liler" diyerek açıkça ayrımcılık suçu işlemiş ve bir cinsiyet kimligini hedef göstermiştir.

Ayrımcılık, TCK'nın 122. maddesi ve Türkiye'nin de imzasının bulunduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 14. Maddesi ile yasaklanmıştır.

Ayrıca, T.C. devletinin imzaladığı Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi'nin 4. Maddesinde "Temel haklar ve ayrım gözetmeme" başlığı altında "cinsiyet yönelimi ve cinsel kimlik" koruma garantisi altına alınmıştır.

Cinsiyet kimliği kişiye bağlı bir haktır ve sorgulanamaz.

Özellikle devlet güçleri imzaları ile kendilerini bağıtladıkları konularda çok dikkatli bir dil kullanmalıdırlar.

Süleyman Soylu, "Sapkın LGBTI+" sözünü kullanarak gerek iç hukuku, gerekse uluslararası hukuku ihlal ederek ayrımcılık suçu işlemiştir.

İHD Irkçılık ve Ayrımcılığa karşı Komisyon olarak "devlet dili" ile yapılan ayrımcılığın tüm toplum için bir tehlike yarattığını düşünüyoruz.

Ayrımcılık suçtur ve bu suçu işlemekten vazgeçin!