İnsan hakları savunucularının gözaltına alınmasına dair açıklama yapan İHD Genel Merkezi, hükümete ve soruşturma makamlarına insan hakları savunucularının korunmasına dair uluslararası belgeleri hatırlattı ve "insan hakları savunucuları saldırı altında" dedi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi, insan hakları savunucularının Büyükada’da, bir otelde toplantı yaptıkları sırada gözaltına alınmasına dair yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, hükümete ve soruşturma makamlarına “İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirisi” hatırlatıldı ve “İnsan hakları savunucularının haklarını, ödevlerini ve aynı zamanda devletlerin sorumluluklarını düzenler” denildi.

İHD'nin açıklaması şöyle:

"5 Temmuz 2017 günü, İstanbul, Büyükada’da, insan hakları savunucularının eğitim toplantısı için bulundukları otel polis tarafından basılmış, Türkiye’nin önde gelen insan hakları örgütlerinin temsilcilerinden 9’u ve eğitim çalışmasında görevli 3 kişi gözaltına alınmıştır.

Yakın zamanda Uluslararası Af Örgütü’nün Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç’ın önce gözaltına alınması sonra da tutuklanması hatırlardadır.

Son iki yılda insan hakları örgütlerinin bazılarının kapatıldığı (Gündem Çocuk gibi), bazıları hakkında düzenledikleri raporlar nedeniyle (Cizre raporu gibi) soruşturmalara maruz kaldıkları (İHD, TİHV, Gündem Çocuk gibi) ve faaliyetleri nedeniyle pek çok insan hakları savunucuları hakkında davalar açıldığı, gözaltı ve tutuklamalara maruz kaldıkları (İHD yönetici ve üyeleri hakkında açılmış yüzlerle ifade edilen soruşturma ve davalar gibi) bilinmektedir.

Hükümete ve soruşturma makamlarına hatırlatmak isteriz:

Birleşmiş Milletler tarafından (BM) 9 Aralık 1998 tarihinde kabul ve ilan edilen, kısa adıyla “İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirisi”, insan hakları savunucularının haklarını, ödevlerini ve aynı zamanda devletlerin sorumluluklarını düzenler.

Bildiri, insan haklarını savunma hakkının kendisini bir insan hakkı olarak vurgular. Herkesin insan haklarını savunma hakkı vardır. İnsan hakları savunucuları da, bireysel olarak ya da başkalarıyla birlikte insan haklarını korumak ve geliştirmek için çalışan kişilerdir.

Bu konuda Avrupa Birliği de “Rehber ilkeler” oluşturmuştur.

Hükümetler, çeşitli belgelerde, insan hakları savunucularını tanıyacaklarını, koruyacaklarını, faaliyetlerini kolaylaştıracaklarını taahhüt etmişlerdir. İnsan hakları savunucularının gözaltına alınması hak savunucularını kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı bakımından ne kadar güvenceden yoksun olduklarını göstermektedir.

Çağrımızdır: Gözaltındaki insan hakları savunucuları derhal serbest bırakılsın! Asılsız ihbarlarda bulunanlar hakkında soruşturma açılsın! İnsan hakları savunucuları üzerinde oluşturulan baskıya son verilsin!”