17-31 Mayıs Uluslararası Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftasına ilişkin İHD Diyarbakır Şubesi Kayıp Komisyonu tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi.

Açıklamayı yapan İHD Diyarbakır Şubesi Kayıp ve Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu Üyesi Fırat Akdeniz, zorla kaybettirme uygulamalarına karşı iktidarın sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

‘İKTİDAR SORUMLULUK ALMIYOR, ENGELLİYOR’

Akdeniz, geçmişten bugüne dünyanın birçok ülkesinde zorla kaybettirme uygulamalarının bir savaş stratejisi olarak kullanıldığına dikkat çekerek Türkiye’de de 80’li yıllarda binlerce kişinin kaybedildiğini ve akıbetlerinin ortaya çıkarılmadığını söyledi.

Akdeniz, “ Hafıza Merkezi ve İHD’nin verilerine göre, ülkemizde ağırlıklı olarak 1980-2001 yılları arasında olmak üzere 1388 kişi devletin kolluk güçleri ve ona bağlı paramiliter unsurlar tarafından zorla kaybedildi. Elbette ki gerçek rakamların bunun çok üzerinde olduğunu biliyoruz. Aynı dönem içerisinde ayrıca binlerce faili meçhul siyasi cinayetler işlendi. Bu dönemin askeri, idari ve siyasi sorumluları hiçbir zaman gerçek anlamda soruşturulmadı, yargılanamadı ve hukuk önünde hesap verilmedi. Zorla kaybetme insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Hiçbir savaş gerekçesi, savaş ilanı, iç siyasi istikrarsızlık ya da olağanüstü haller zorla kaybedilmeleri haklı çıkarmaz” dedi.

Zorla kaybettirme uygulamaları yaşanan ağır hak ihlallerine karşı siyasal iktidarın sorumluluk almamasının yanı sıra kayıp yakınlarının adalet ve hakikat talebinin de güvenlik gerekçesiyle yasaklanarak engellendiğini söyleyen Akdeniz, şöyle devam etti:

“ Zorla kaybettirme uygulamaları ile yaşanan ağır insan hakları ihlallerine ilişkin devlet ve siyasal iktidarlar, bugüne kadar sorumluluklarını kabul etmedikleri gibi kayıp yakınlarının adalet ve hakikat talepli barışçıl eylemlerini “güvenlik” gerekçesi ile yasaklamakta, faillerin yargılanması için uzun yıllardır kayıp yakınları ve cumartesi anneleri ile birlikte yürüttüğümüz mücadelemizde çeşitli engeller çıkartmaktadır.

‘CEZASIZLIK POLİTİKASINDAN VAZGEÇİLSİN’

Faili meçhul davalardaki cezasızlık politikalarına dikkat çeken Akdeniz, zorla kaybedilenlerin bulunması için bir araştırma komisyonu kurulmasını talep etti. Akdeniz, Her şeyden önce zorla kaybettirilenlerin akıbetleri ortaya çıkarılmalı ve zorla kaybedilenlerin bulunması, faili meçhul cinayetler sonucu katledilenlerin faillerinin ortaya çıkarılması için devletin tüm arşivlerini açması gerekmektedir. Toplu mezarların Minnesota Protokolü çerçevesinde usulüne uygun açılması ve faillerin yargı önünde hesap vermesi sağlanmalıdır. Hükümeti, "BM Kişilerin Gözaltında Kayıptan Korunmaları ile İlgili Uluslararası Sözleşme"yi imzalamaya ve sözleşme gereklerini yerine getirmeye davet ediyoruz.

İçinde bulunduğunuz zaman diliminde en son Cemil Kırbayır dosyasında olduğu gibi geçmişte yaşanmış birçok katliam ve kayıp davaları maalesef bugün zamanaşımına uğramış durumdadır. Yargı mensuplarını, sistematik cezasızlık politikasından vazgeçmeye ve uluslararası belgelere göre insanlık suçu olan tüm kayıp vakaları konusunda etkin bir yargılama yürütmeye, uluslararası sözleşmeler uyarınca bu suçlar için zamanaşımı hükümlerini dikkate almamaya çağırıyoruz. Bu topraklarda bir daha benzer acıların yaşanmaması, hakikatlerin ortaya çıkarılması ve toplumsal barışın tesisi için “Geçmişle Yüzleşme ve Hakikatleri Araştırma Komisyonu” kurulmasını talep ediyoruz”