Konya'nın Meram ilçesinde 30 Temmuz 2021'de Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin Mehmet Altun tarafından katledilmesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı’na bağlı Mülkiye müfettişlerinin hazırladığı rapor ortaya çıktı.

Dedeoğulları ailesinin avukatının yaptığı suç duyurusunda, emniyet görevlilerinin öldürülen kişilerin korunmasına yönelik görevlerini yapmadıkları, görevlerinin gereklerine aykırı davrandıkları, bunun sonucunda ölüme sebebiyet verdikleri iddia edilmişti. İçişleri Bakanlığı’na bağlı müfettişlerce hazırlanan raporda, polisler hakkında soruşturmaya gerek görülmediği ifade edildi ve katliamın “ırkçı bir saldırı” gibi sunularak Türk- Kürt meselesi haline getirilmeye çalışıldığı iddia edildi. 

MÜFETTİŞLER: 11 YIL İKİ AİLE ARASINDA ‘HUSUMET’ YAŞANMADI 

Serkan Alan'ın Gazete Duvar'da yer alan haberine göre, Konya’da gerçekleşen katliama dair değerlendirmelerin yer aldığı Mülkiye Müfettişleri raporunda, iki aile arasındaki “husumetin” 2010 yılında başladığı, Yaşar Dedeoğulları’nın  İsmail Altun’a hakaret ettiği iddiasıyla ilk fezlekenin 29 Temmuz 2010 yılında düzenlendiği belirtildi. Aynı tarihte katliamı gerçekleştiren Mehmet Altun’un Yaşar Dedeoğulları’nın ikametine av tüfeğiyle ateş ettiği de raporda vurgulandı. 

Mülkiyet müfettişleri, aradan geçen 11 yılda iki aile arasında “emniyete intikal eden” bir olayın yaşanmadığını, 12 Mayıs 2021 günü ise taraflar arasında “Kasten Yaralama, Hakaret, Genel Güvenliği Tehlikeye Sokma” suçları kapsamına giren olaylar yaşandığını, Keleş ailesinden 6 kişinin tutuklanmasının ardından 12 Mayıs ile 22 Mayıs 2021 tarihleri arasında ikametler çevresinde sabit polis ekibinin görevlendirildiğini belirtti. Bu tarihten sonra iki aile arasındaki şikayetlere değinen Mülkiye müfettişleri raporda 30 Temmuz’daki katliama dair bilgilere yer verdi. 

RAPORDA KATLİAMIN ‘TÜRK- KÜRT MESELESİ HALİNE GETİRİLMEYE ÇALIŞILDIĞI’ SAVUNULDU

Müfettişler katliamın “Türk- Kürt meselesi” haline getirilmeye çalışıldığı iddiasında bulundu, “ırkçı bir saldırı” olmadığını savundu. Raporda, “Olay sonrasında örgüte (PKK) müzahir bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında olayın sözde ırkçı bir saldırı olduğu şeklinde yayınlar yapmak suretiyle olayın Türk- Kürt meselesi haline getirilmeye çalışıldığı” ifadeleri yer aldı.

KATLİAMDAN SONRA KORUMA KARARI MÜFETTİŞ RAPORUNDA

Mülkiye müfettişleri raporunda Mehmet Altun’un 7 kişiyi öldürmesi ve evi ateşe vermesinin sonrasında 24 saat sabit polis ekibinin görevlendirildiğini, Çetin Dedeoğulları’na Konya Valiliği tarafından katliamdan 4 gün sonra, 3 Ağustos 2021 tarihinde resen ve ivedilikle yakın koruma ve silah taşıma ruhsatı verildiğini vurguladı. 

‘POLİSLER HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİNE GEREK YOK’

Dedeoğulları ailesinin avukatlarının koruma taleplerine olumlu yanıt verilmediği başvurusunu değerlendiren Mülkiye Müfettişleri, Konya İl Emniyet Eski Müdürü, Konya İl Emniyet Müdürü, eski il emniyet müdür yardımcısı, Konya İl Emniyet Koruma Şube müdür vekili, Meram İlçesi eski Emniyet Müdürü, Lalabahçe Polis Merkezi eski amiri, Lalabahçe Polis Merkezi amiri hakkında 4483 sayılı kanun hükümlerine göre “Soruşturma izni verilmemesi gerektiği” kararını verdi.