İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki teftişe dair açıklama yaptı. Bakanlık 8 kişilik denetim ekibinin görevlendirdiğini belirtti.

Açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın katıldığı bir televizyon programında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terörle iltisaklı personel çalıştırıldığı iddiası ile ilgili olarak bakanlığımızca 3 aydır soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma sebebiyle 86 bin belediye çalışanının zan altında bırakıldığı, gelinen nokta itibarıyla müfettişlerin sadece 8 iltisaklı personel tespit edebildikleri ve soruşturmanın boş çıktığı, halen belediyede 80 müfettişin çalıştığı şeklinde gerçeği yansıtmayan beyan ve açıklamalarda bulunduğu anlaşılmıştır. Müfettişlerin yürüttüğü görevin halen devam ettiği hassasiyeti de göz önünde bulundurularak, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur" denildi.

İçişleri Bakanlığı makamının 20.12.2021 tarihli onayı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 2019 yılından itibaren yapılan personel, ihale ve işyeri ruhsatlarına ilişkin özel teftiş başlatıldığı, bu çerçevede mülkiye ve ticaret müfettişleri ile Hazine ve Maliye uzmanından müteşekkil 8 kişilik bir denetim ekibi görevlendirildiği, incelenen konulardan birinin de personel işlerine ilişkin olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Personele ilişkin incelemenin amacı ise personelin işe alım süreçleri, bunların güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmalarının yaptırılıp yaptırılmadığını belirlemek, bunlar arasında terör örgütleri ile iltisaklı ve irtibatı bulunan kişilerin sayısını tam olarak tespit etmek ve mevzuatın emrettiği hukuki süreci işletmektir. Bu zamana kadar yapılan çalışmalar çerçevesinde müfettişler tarafından İBB, İETT, İSKİ ve belediye şirketlerinde ilk defa işe alınan kişi sayısı ile bu kişiler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılıp yaptırılmadığına ilişkin bilgiler belediyenin ilgili birimlerden temin edilmiş, daha sonra bu veriler SGK verileri ile karşılaştırılmıştır. Bu listeler emniyet ve adli birimlere gönderilerek, kaç personel hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırıldığı, kaç personel hakkında yaptırılmadığı belirlenmiştir.”

"İSTİHDAM EDİLEN KİŞİLER ARASINDA EMNİYET BİRİMLERİMİZCE 'SUÇ VEYA İSTİHBARAT KAYDI' BULUNDUĞU BİLDİRİLEN KİŞİLER DE MEVCUTTUR"

Gelinen aşamada ilk defa işe alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinin gereği gibi işletilmediği anlaşılmıştır. Büyükşehir Belediyesi'nce birçok personel hakkında hiç güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması talebinde bulunulmadığı, bazı kişiler hakkındaki talebin ise müfettiş incelemesi başladıktan sonra apar topar yapıldığı anlaşılmıştır. İstihdam edilen kişiler arasında emniyet birimlerimizce 'suç veya istihbarat kaydı' bulunduğu bildirilen kişiler de mevcuttur. Hatta bu kişiler arasında hakkında terör sebebiyle adli soruşturma yapılmış, Anayasal düzene karşı işlenen suçlar ve terör suçları sebebiyle mahkumiyet kararı almış kişiler de bulunmaktadır

İBB Başkanı tarafından 'Müfettişler sadece 8 kişi bulabildiler' şeklinde dile getirilen husus tamamen gerçek dışıdır. Bu kişiler daha müfettişler çalışmaya başlamadan önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Din Alimleri Yardımlaşma Derneği (DİAYDER) hakkındaki soruşturmada isimleri geçen ve dernek ile bağlantılı olarak İBB şirketlerinde işe alındığı ve soruşturma çerçevesinde gözaltına alındıktan sonra işten çıkartıldıkları anlaşılan kişilerdir. İddia edildiği gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 86 bin çalışanını zan altında bırakacak hiçbir durum söz konu değildir. Çünkü yapılan incelemenin çalışanların tamamıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Yapılan çalışmanın esası bu dönemde işe alınanlardan adli sicil kaydı ile emniyet birimlerinde arşiv kaydı bulunanların belirlenmesi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmemiş olan hukuki sürecin işletilmesidir.

"23 MÜFETTİŞ GÖREV YAPMAKTA"

Diğer taraftan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde halen 80 müfettişin çalışmakta olduğu iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. 5 Nisan 2022 tarihi itibarıyla İBB ve bağlı kuruluşlarında aktif olarak 23 müfettiş görev yapmaktadır. Bunlardan 8’i personel, ihale işlerinin özel teftişinde görevlidir. Diğer müfettişlerin tamamı şikayetler üzerine araştırma ve ön inceleme yürütmektedirler. Araştırma ve ön inceleme gibi görevlerin tamamen Teftiş Kurulunun inisiyatifi dışında şikayet ve ihbar mekanizması üzerine başlayan bir süreç olduğu izahtan varestedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın müfettişler tarafından halen çalışma yürütülen bir konuda televizyonlarda kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulunmasının devam eden görevi etkileme amacını taşıdığı da aşikardır.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün FOX TV'de katıldığı programda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB'de terör örgütleriyle iltisaklı çalışanlar hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar iltisaklı anlamda 8 personelle ilgili dosya tespiti var, bunun da yarısı bir önceki dönemde işe alınmış. 86 bin insan çalışıyor anlatabiliyor muyum! Bir canı avı gibi de davranamaz bir devlet. Bir suçlu varsa suçunun cezasını çeker suçlu değil sokakta geziyorsa o vatandaşın bir kurumda çalışma hakkı vardır. Bunu herkes için konuşuyorum. Vatandaş cadı avı yapar gibi de davranamazsınız. İkincisi 8 kişi. Üç yıldır karaladılar olmadı yerden yere vurdular olmadı. Zaten sayın bakanın ilk vakası da değil. Sayın bakanın seçimlerde bana yaptığı hakaretleri şuraya film film dizsek 20 tane eder. Seçimden sonra keza aynı parmağını sallayarak falan. Bu memleket adına çok utanç verici bir konuşma yapmıştır Meclis’te kendini korumak ve kurtarmak için. Hakaret etmiştir. Ben söyledim yani gidip dava açın. Bugün gelinen noktada ortada hiçbir şey yoktur. Fos çıkmıştır."