İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişiklik referandumunun güvenliğiyle ilgili 251 bin 788 emniyet ile 128 bin 445 jandarma personelinin görevlendirildiğini açıkladı.

Soylu, "Seçimlerin sıhhati açısından ciddi öneme sahip olan enerji arzının sürekliliğini sağlamak için enerji dağıtım merkezleri, doğal gaz ve petrol boru hatlarına yönelik koruma tedbirleri gözden geçirilmiş, özel güvenlik personeli sayısı artırılmıştır. Gerektiğinde güvenlik korucusu ve gönüllü güvenlik korucularının da görevlendirilmesi planlanmıştır" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pazar günü yapılacak referandumun güvenliğine ilişkin Bakanlık'ta basın toplantısı düzenledi.

Bakan Soylu, şu açıklamaları yaptı:

"16 Ni̇san Pazar günü 55 milyon 319 bi̇n 222 seçmen, ülke geneli̇nde kurulacak olan 167 bi̇n 140 sandıkta oy kullanacaklardır. Sürecin güvenliğini temi̇n etmek i̇çi̇n 251 bin 788 emniyet personeli, 128 bin 445 jandarma personeli görevlendirilmiştir. Ayrıca 26 ilde 51 bin 148 güvenlik korucusu, 18 bin 675 gönüllü güvenlik korucusu da halk oylaması i̇çi̇n görevlendirilmiştir. Bütün bunlara ilaveten 6 bin Kara Kuvvetleri̇ Komutanlığı personeli ihtiyaç olması hali̇nde takviye kuvvet olarak planlanmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bildirilecek, enerjiyle ilgili kritik tesislerin, trafo merkezleri̇ni̇n korunması i̇çi̇n 3 bin 476 devriye olmak üzere 9 bin 674 jandarma personeli, 3 bin 260 eki̇p olmak üzere 8 bin Emniyet Genel Müdürlüğü personeli̇ görevlendirilmiştir. Si̇ber saldırılara karşı ilgili bi̇ri̇mler 24 saat esasına göre çalışacaklardır."

'BÖLGE GÜVENLİK TOPLANTILARI'

Halk oylamasının güvenli bi̇r ortamda gerçekleştirilmesi için aldıkları önlemleri halk oylaması öncesi, oylama günü ve halk oylaması sonrasına ilişkin tedbirler olarak üç kısımda ele aldıklarını dile getiren Bakan Soylu, referandum tarihi belli̇ olduktan kısa süre sonra 7 bölgede, 81 ili kapsayan "halk oylaması bölge güvenlik toplantıları" yaptıklarını söyledi.

Toplantılarda hem olası tehditleri hem de alınacak tedbirleri değerlendirdiklerini savunan Soylu, seçi̇m güvenliğine ilişkin yazılı talimatnameleri de verdiklerini bildirdi. Soylu, illerdeki çalışmaların kontrolünün yapıldığını aktardı.

Halk oylaması öncesindeki tedbirlere ilişkin bilgi veren Bakan Soylu, "Miting ve propaganda faaliyetlerinin güvenlik içinde yapılabilmesi için mevcut tali̇matlar çerçevesinde yol kontrol uygulamaları artırılmıştır. Güvenlik noktasında istihbarat çalışmalarına ağırlık verilmiştir, güvenliği sağlamak i̇çi̇n personel ve araç takviyesi gerçekleştirilmiştir. Vali̇ler tarafından, i̇llerde halk oylaması güvenliği toplantıları yapılmış ve güvenlik planları hazırlanmıştır" diye konuştu.

Soylu, halk oylamasında görev alacak personele hizmet içi eğitim verildiğini belirterek, "Seçimlerin sıhhati açısından ciddi öneme sahip olan enerji arzının sürekliliğini sağlamak için enerji dağıtım merkezleri, doğal gaz ve petrol boru hatlarına yönelik koruma tedbirleri gözden geçirilmiş, özel güvenlik personeli sayısı artırılmıştır. Gerektiğinde güvenlik korucusu ve gönüllü güvenlik korucularının da görevlendirilmesi planlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Her seçim döneminde şikâyet edilen sesli propagandaya ilişkin hükümlerin uygulanmasına özen gösterildiğini bildiren Soylu, şunları söyledi:

"Siyasi parti binaları, kamu binaları ve vatandaşların toplu olarak bulundukları yerlerde de ilave güvenlik tedbirleri alınmıştır. Oylamalara gölge düşürme maksatlı propaganda, baskı yoluyla seçmenin kararını değiştirme, engelleme, oy sandıklarını kaçırma ya da yakma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme maksatlı kitlesel eylemler organi̇ze edilmesine karşı gerekli güvenlik tedbirleri hep birlikte temin edilmiştir. Sandık seçmen listeleri bulunduğu yerlerde korunarak, askıdan indirilinceye kadar yetkisiz kişilerce müdahale edilmemesi ve tahrip edilmemesi i̇çi̇n gerekli tedbirler alınmıştır. Halk oylamasında kullanılacak oy pusulalarının basıldığı yerlerde ve basılmış pusulaların seçi̇m kurullarına intikali sırasında güvenliğin sağlanması i̇çi̇n gerekli bütün önlemler alınmıştır. Güvenlik kameraları konusuna ayrı bi̇r önem verdik. Sandık kurulacak bi̇naların teknik altyapısı gözden geçirilerek binaların bahçesini de görecek şekilde güvenlik kameralarının hazır edilerek çalışır halde bulundurulması sağlanmıştır. Bütün bu güvenlik tedbirlerini taki̇p etmek amacıyla Bakanlık merkezi̇nde halk oylaması güvenlik koordinasyon merkezi kurulmuş, ilgili genel müdürlüklerimiz, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızda da aynı birimler tesis edilmiştir."

‘EĞLENCE YERLERİ OY VERME SÜRESİNCE KAPALI TUTULACAK’

Halk oylamasının yapılacağı gün alınacak tedbirlere de değinen Soylu, "Oy kullanma gününde sandık alanlarına gi̇di̇ş ve geli̇ş yollarında ve sandık başlarında çıkabilecek olası hadiselere anında müdahale edilecek şekilde gerek personel gerekse ekipman noktasında bütün tedbirler alındı" dedi.

"Oy verme yerleri̇nde, sandık başlarında ve yakın çevresinde vatandaşlar üzeri̇nde baskı kurmaya dönük faaliyetler engellenecektir" diyen Bakan Soylu, vatandaşların hür iradeleriyle oy kullanmaları için her türlü tedbirin alındığını, imkân ve vasıtaların sağlandığını bildirdi.

Oyların sayımı ve dökümü sırasında güvenlik zafiyeti oluşmaması için kolluk görevlilerinin sayım bi̇tene kadar görevini sürdüreceğini vurgulayan Soylu, "16 Ni̇san günü bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı tutulacaktır, eğlence yeri niteliğine hâiz lokantalarda sadece yemek verilmesine müsaade edilecektir. Bazı yerleşim yerlerinin ilçe merkezlerine uzaklığı ve bölge şartları nedeniyle görevlendirilen sandık kurulu başkanı ve üyelerinin seçim mahalline gidiş ve gelişlerinde kullanılmak üzere valiliklerimizden talep olması halinde helikopter tahsis edilecektir" ifadelerini kullandı.

SANDIK NAKİLLERİ

Halk oylaması sonrası ve oy sayımı sürecinde alınacak tedbirlere ilişkin de bilgi veren Soylu, "Oy sayımı ve dökümünün gecenin geç saatlerine kadar sürebileceği göz önünde bulundurularak, sandıkların konulacağı yerler ve çevrelerinin iyi aydınlatılması konusunda seçim kurullarıyla iş birliği yapılmış, planlı bir sabotaj veya kendiliğinden gerçekleşebilecek herhangi bi̇r elektrik arızasına karşı gerekli bütün tedbirler önceden alınmıştır" dedi.

Oyların sayımı ve dökümü sırasında sandık alanında ve etrafında yetkili ve görevli dışında kimsenin bırakılmayacağını dile getiren Bakan Soylu, "Oy torbalarının ilgililer tarafından il ve ilçe seçim kurullarına nakli sırasında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince koordineli şekilde güzergahta tedbirler alınarak, sandıkların nakilleri̇ i̇çi̇n gerekli güvenlik planlamaları yapılmıştır" diye konuştu.

Bakan Soylu, kırsal alandaki oylama sonuçlarının seçim kurulu başkanlıklarına güvenli şekilde ulaştırılmasına yönelik jandarmanın alacağı tedbirlere ilave emniyet görevlilerinin de asayiş ve trafikle ilgili tedbirler alacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Güvenlik açısından hassasiyet arz eden yerleşim birimlerindeki oy sandıklarıyla sayıma ilişkin evrak ve belgeler, 298 Sayılı Kanun'a uygun olarak sandık başkanı ve en az iki üye ile birlikte, gerektiğinde zırhlı araç ve helikopterlerden de yararlanılmak suretiyle ilçe seçi̇m kurullarına intikal ettirilecektir. Sandıklardan gelen tasnif edilmiş oy pusulalarının yer aldığı torbaların muhafaza edileceği binaların güvenliğinin sağlanması için yine bütün güvenlik önlemleri tesis edilmiştir. Halk oylaması sonuçlarının kısmen veya tamamen belli̇ olmasından sonra istenmeyen olayların meydana gelmemesi, bir takım şahıs ve grupların kamuoyunu manipüle etmemesi, herhangi bi̇r taşkınlık yaşanmaması i̇çi̇n gerekli bütün tedbirler planlanmıştır."

SEÇİM HAREKAT MERKEZİ

Enerji, ileti̇şim, ulaşım tedbirlerine ilişkin bakanlıkların, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla toplantıların yapıldığını ifade eden Soylu, toplantılarda şu kararların alındığını açıkladı:

"Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca halk oylaması süresince ve oy verme günü kara, deni̇z ve hava ulaşımının kesintisiz sağlanması için gerekli tedbirler alınmıştır. Sabit ve mobil iletişim şebekesinin faal halde bulundurulması sağlanarak, seçim sonuçlarını manipüle etmeye yöneli̇k faaliyetlere karşı yine gerekli tedbirler planlanmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca özellikle oy kullanma günü ve sayım döküm esnasında herhangi bir enerji ve iletişim kesintisi olmaması için gerekli bütün tedbirler alınmıştır. Arızaların anında tespiti ve müdahalesi amacıyla vardiyadaki ekip sayısıyla araç ve gereç sayıları arttırılmıştır. Bütün bunların yanında olası aksaklıklar i̇çi̇n mobil jeneratörler temin edilmiştir. TEDAŞ yetkilileriyle koordinasyon sağlanarak illerde kriz merkezleri̇ oluşturulmuştur. Sahi̇l Güvenlik Komutanlığınca sorumluluk sahasındaki kritik tesislerin korunması i̇çi̇n gerekli tedbirler alınmıştır. Gökçeada ve Bozcaada'ya seçi̇m sandıklarının taşınması hususundaki ulaşım tedbirleri planlanmıştır. İçi̇şleri̇ Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi̇, seçi̇m harekat merkezi̇ olarak görev yapacak olup Enerji ve Tabii̇ Kaynaklar Bakanlığı i̇le Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan birer temsilci de burada görevlendirilmiştir."