Fatih Kaymakamlığı'ndan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) ‘Birlikte Başaracağız’ adı altında 3 Mart 2020 ile 15 Haziran 2020 arasında yardım kampanyasında toplanan parayla ilgili açıklama yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmaması ve devamında toplanan yardımların bağışçılarına iadesinin de sağlanmaması iddiasıyla kampanya kapsamında toplanan 6 milyon 212 bin 511,14 TL ile 100 CHF ve 40 avro yardım miktarının kamuya geçirildiği duyuruldu.

Fatih Kaymakamlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Birlikte Başaracağız' adı altında 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu’na aykırı olarak, 30 Mart 2020-18 Haziran 2020 tarihleri arasında, çeşitli bankalarda, Türk Lirası ve döviz hesapları açmak suretiyle, yasal prosedürler tamamlanmadan yardım toplandığı, İstanbul Valiliği tarafından yapılan denetim sonucunda tespit edilmiştir. Denetim raporu neticesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden, yasal prosedürleri tamamlanmadan toplanan bu yardımların bağışçılarına iadesi istenilmiş, ancak verilen süre içerisinde bu talebin karşılanmadığı anlaşılmıştır. Gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmaması ve devamında toplanan yardımların bağışçılarına iadesinin de sağlanmaması sebebiyle, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu uyarınca, izinsiz toplanan 6 milyon 212 bin 511,14 TL ile 100 CHF ve 40 Euro yardım miktarının kamuya geçirilmesine Kaymakamlığımızca karar verilmiştir.”

"İBB MESELEYİ BAĞLAMINDAN ÇIKARIYOR"

Kaymakamlıktan yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

“Bu kararlar aleyhine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul İdare Mahkemelerinde açılan; 8 sekiz davanın tümünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yürütmeyi durdurma talepleri reddedilmiştir. Mahkemenin ret kararına rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, ‘Toplanan yardım paralarına bakanlık ve dolayısıyla hükümet tarafından el konulduğu’ şeklinde yanlış ve taraflı bir algı oluşturulmaya çalışıldığı, bu doğrultuda farklı mecralarda paylaşımlar yapıldığı görülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti olup, kişilerin olduğu gibi kurumların da tabi olduğu hukuk kuralları ve yasal düzenlemeler mevcuttur. Özellikle idari iş ve işlemlerde bu kurallara uyulması zorunlu olup hiçbir kurum bundan istisna değildir. Ülkemizde organize edilen tüm yardım toplama faaliyetleri, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’na uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Kanuna uygun şekilde yapılan yardım faaliyetlerinin önünde herhangi bir engel olmayıp, kanuna aykırı, izinsiz yardım faaliyetlerine ise müsaade edilmeyecektir. Yardım toplamayla ilgili usul ve esaslara uymayan, bunun neticesinde verilen kararlara da uymayı reddeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, meseleyi bağlamından çıkaran tutum ve açıklamaları, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır ve kabul edilebilir değildir.”