'FETÖ' bağlantılı oldukları gerekçesiyle görevden alınan TSK mensupları ve polislerden mahkeme kararı ile göreve iade edilenler özel bir birimde istihdam edilecek.

‘Araştırma Merkezi’ denilecek birimde çalışacak polis ve askerler kritik görev alamayacaklar. Bu kişilere silah verilmeyecek, eski rütbelerini de kullanamayacaklar. 10 gün içinde göreve başlamayanların da hakkı düşecek.

AKP’nin önceki gün TBMM Başkanlığına sunduğu teklif ile Fethullah Gülen grubu ‘FETÖ’ ile bağlantısı olduğu iddiasıyla ihraç edilen, ancak mahkeme veya OHAL komisyonunun göreve iade mahiyetinde karar verilenlerle ilgili yeni bir uygulamaya gidiliyor.

TSK ve Emniyet personelinin eski rütbe ve kadrolarına iadesi ancak bakan onayı ile olacak.

Bakan onayı ile eski unvanlarına atanmaları uygun görülmeyen binbaşı ve üstü rütbelerde olanlar ile emniyet hizmetleri sınıfında bulunan her sınıftaki emniyet müdürlerinin atamaları araştırma merkezlerindeki ‘araştırmacı’ unvanlı kadrolara yapılacak.

Diğerlerinin atamaları ise ilgisine göre İçişleri Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilen araştırma merkezlerindeki diğer kadrolara, kararların bildirimini takip eden otuz gün içinde ilgili bakan onayıyla yapılacak.

Bunlara ilişkin kadrolar başka bir işleme gerek kalmaksızın ilgili mevzuat uyarınca atama onayının alındığı tarih itibarıyla ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılacak. Söz konusu kadrolar herhangi bir sebeple boşalmaları hâlinde iptal edilecek. Atama emri, bakanlık ilgililere tebliğ edilecek. Tebliğ tarihini takip eden on gün içerisinde göreve başlamayanların atanma hakkı düşecek.

SOSYAL HAK VAR TAZMİNAT YOK

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, bu şekilde araştırma merkezlerinde göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihi takip eden ay başından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları eski kurumları tarafından ödenecek. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak.

ÖNCEKİ RÜTBENİN STATÜSÜ VERİLMEYECEK

Araştırma merkezlerine atanacak personel, önceki statülerinden kaynaklanan rütbe, unvan, kimlik ve sosyal haklarını kullanamayacak, emniyet hizmetleri sınıfındakiler askerlik görevini yapmak zorunda olacak. Ayrıca araştırma merkezine atanacak TSK ve Emniyet personel silahları alınacak.

Bu kişiler, Ankara dışında kurulacak araştırma merkezlerine bağlı çalışma gruplarında da görevlendirilebilecek. Habere göre AK Parti yönetimi bu düzenlemenin gerekçesini, “Bu örgütün en mahrem yapılanması TSK ve emniyettedir. Göreve iade kararı verilmiş olsa bile, bu personelden hâlen kripto olmasından şüphe edilenler olabilir. Sonuçta bunlar silah kullanan insanlar. Devlet kendini tehlikeye atamaz. Bunların geri planda bir görevde tutulması ve kritik görevlerden uzaklaştırılması gerekir. İdarenin kafasında soru işaretleri varsa, güven unsuru oluşmamışsa, kritik görevlere getirilemezler. Bu durumdakilerin geri bir görevde ve silahsız olarak göz önünde tutulması daha doğru olacaktır” şeklinde açıkladı.