Hukukçular, Yargıtay Başsavcılığı’nın tebliğnamesinden sonra halen cezaevinde olan Cumhuriyet gazetesi muhasebe sorumlusu Emre İper ile eski beş Cumhuriyet yazar ve yöneticisinin bir an önce tahliye edilmesini istedi.

Hukukçular, "İnfazı durdurun" çağrısında bulundu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen hafta Cumhuriyet davasına ilişkin olarak “eleştiri ve yorum niteliğindeki haberlerin terör örgütüne yardım suçuna vücut vermeyeceğini” belirterek, mahkûmiyetlerin bozulmasını istemişti.

Tebliğname üzerine Cumhuriyet davası avukatları, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne başvurarak, dosyanın öncelikle ele alınması ve cezaevinde olan Güray Öz, Hakan Kara, Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik ve Emre İper’in tahliye edilmesini istemişti.

16. Ceza Dairesi de öncelikli görüşme kararı vererek, dosyayı tetkik hâkime göndermişti. Adli tatile girilmesi nedeniyle başvuruyu nöbetçi daire karara bağlayacak.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, hukukçular Cumhuriyet davasına ilişkin olarak şunları kaydetti:

KANADOĞLU: BİR GÜN GECİKMEMELİ

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Yargıtay’ın dosyaya öncelik verip bu sorunu çözmesi gerektiğini vurguladı.

Nöbetçi dairenin, içeridekiler için infazın durdurulmasına karar vermesi gerektiğini kaydeden Kanadoğlu, “Nöbetçi dairenin bir an önce faaliyete geçmesi lazım. Bir gün geciktirmeden incelemek lazım” dedi.

HAMDİ YAVER AKTAN: İNFAZ HÂKİMLİĞİ İNFAZI DURDURABİLİR

Yargıtay Onursal Daire Başkanı ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Yaver Aktan, Yargıtay Başsavcılığı’nın tebliğnamesinin içeriği itibarıyla “kutlanacak bir davranış” olduğunu kaydetti. Aktan, “Derhal inceleyip tebliğname gibi karar çıkacağını düşünmekteyim. Hemen karar verip şu anda infazları görülmekte olan yazarların da tahliyesine karar verebilir. Bu tebliğnameden sonra infazın yapıldığı yerdeki infaz hâkimliği de infazı durdurabilir. Hangisi yapacaksa yapsın, bir an önce bunun sonuçlanması gerekir. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekir” ifadesini kullandı.

MUHARREM ÖZEN: MAHKEMELER, MEVCUT YARGI PAKETİNDEKİ İRADEYİ DE DEĞERLENDİRMELİ

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Muharrem Özen, Yargıtay dairesinin, bozma kararını cezası kesinleşenler yönünden sirayet ettirebileceğini, bunun şartlarının mevcut olduğunu kaydetti.

Ceza Muhakemesi Yasası’nın 280. maddesinin 3. fıkrasındaki, “Sanık lehine olması halinde, bu hususların istinaf isteminde bulunmamış olan diğer sanıklara da uygulanma olanağı varsa bu sanıklar da istinaf isteminde bulunmuşçasına verilen kararlardan yararlanırlar” hükmüne işaret eden Özen, CMK’nin 306. maddesi kapsamında Yargıtay’ın vereceği kararın bozma anında halen cezaevinde olanlara uygulanabileceğini kaydetti. Özen, cezası kesinleşen ve temyize gidemeyen eski Cumhuriyet yazar ve yöneticilerinin tahliyesini ilk olarak ilk derece mahkemesinin yapması gerektiğini kaydetti.

5275 sayılı İnfaz Yasası’nın 98. maddesinin 3. fıkrasında “Ancak, mahkeme olayın özelliğine göre infazın ertelenmesine veya durdurulmasına karar verebilir” denildiğini anımsatan Özen, “Bu nedenle doğru düzgün gerekçe verilebilirse mahkemenin ‘Dosya bende değil’ demesini tutarlı bulmuyorum. İlk derece mahkemesinin karar vermesinin hukuki ve gerekli olduğunu düşünüyorum. Ancak mevcut durumda nöbetçi ceza dairesi de karar verebilir. Veya ‘Ben yetkili değilim’ diyerek, dosyayı yerel mahkemeye gönderebilir. Ancak ortadaki ciddi hak ihlalini önlemek için iki mahkemeden biri bir an önce karar vermeli. Mahkemeler, mevcut yargı paketindeki iradeyi de değerlendirmeli” diye konuştu.