Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 3. Dairesi, dün HSYK tarafından açığa alınan İstanbul 29 ve 32. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimleri Metin Özçelik ve Mustafa Başer hakkında soruşturma izni verdi.

İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Metin Özçelik ve İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Mustafa Başer Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ile 75 polis hakkında tahliye kararı vermiş ve bu kararla birlikte yargıda yetki tartışması yaşanmıştı.

HSYK 3. Daire Başkanı Metin Yandırmaz yaptığı açıklamada, “Hakim de olsa kendisine kanunla tanınmayan yetkiyi kullanması mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Kanunda kendilerine tanınmayan yetkileri kullandıkları ve kanuna aykırı davrandıkları yönünde müfettiş tarafından hazırlanan ön rapora binaen delillere ulaştık ve soruşturmanın devamı yönünde karar verdik. Karar oy çokluğu ile alındı. Ayrıca İzmir Hakimi Serdar Ergül hakkında da soruşturma izni verdik. HSYK hukuk dışına çıkan herkes hakkında gereğini yapacaktır” dedi.