Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’na (TRT) 245 kişinin sınavsız olarak ‘özel hukuka tabi’ personel statüsünde işe alındığı iddia edilmişti.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları bu iddiaların araştırılması için harekete geçti.

HKP avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TRT Yönetim Kurulu Üyeleri;  Oğuz Göksu, Atakan Yılmaz, Mücahid Eker, Oğuzhan Bilgin, Hilal Kaplan Öğüt, Meryem İlayda Atlas Çetin, Veysel Kurt, TRT İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı İsmail Baş, TRT Müfettişleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları Erdoğan, Altun ve TRT Yöneticileri hakkında, “Nitelikli Dolandırıcılık, Zimmet,  İrtikâp, Denetim Görevinin İhmali, Görevi Kötüye Kullanma, Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi, Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi” suçlarını işlediklerini belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

“KAMU KURUMUNDA ÇALIŞACAK PERSONELİN KPSS İLE İŞE ALINMASI ESASTIR”

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen dilekçede, “Bilindiği gibi kamu kurumunda çalışacak personelin Kamu Personeli Seçme Sınavı ile işe alınması esastır. Bazen istisnai durumlarda sözleşmeli personel çalıştırılabildiği bilinmektedir. Anılan olayda devlet kasasından haksız kazanç temini söz konusu olduğundan söz konusu olayın özel hukuk açısından doğurduğu sonuçların yanı sıra ceza hukuku açısından bakıldığında suç oluşturan fiillerdir” ifadelerine yer verildi.

Dilekçenin devamında, “Bu kişilere ödenen maaşlar hukuka aykırı olarak elde edildiğinden, bu gelirlerin tamamının hazineye irat kaydedilmek üzere müsadere altına alınması gerekmektedir. Ayrıca kurum tarafından bu kişilere sağlanan bütün imkânların da sonlandırılması gerekmektedir” denildi.

HKP avukatları dilekçede yer alan isimler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etti.

“TRT AKP’NİN BORAZANLIĞINI YAPAR HALE GELMİŞTİR”

Suç duyurusuna ilişkin HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak açıklama yaptı.

Çolak şu ifadelere yer verdi:

"Bildiğimiz gibi TRT halkın vergilerinden elde edilen gelirle faaliyetlerini sürdürmektedir. Dolaylı ve dolaysız vergiler TRT’ye gitmektedir. Dolayısıyla TRT iktidarlardan ve siyasetten bağımsız, tarafsız yayın yapması gerekir. Ancak TRT özellikle son 19 yılda AKP’nin borazanlığını yapar hale gelmiştir. Son zamanlarda bunu iyice hızlandırmıştır AKP. Geçtiğimiz günlerde yönetim kuruluna usulsüz ve liyakatsiz insanları atadıktan sonra, Ekim ayında da 245 tane insanı özel hukuka tabiî diye işe alındığı basında ortaya çıkmıştır.

Bunlar tamamen kanunsuzluktur, TRT’nin bağımsızlığını, tarafsızlığını ortadan kaldırıcı işlemlerdir. 2016 yılında özellikle KPSS ile işe alınanlara da baktığımızda ilk 10’a giren insanların yerine 700 bine, 800 bine giren insanlar mülakat yoluyla, yandaşlar ayıklanarak onlar işe alınmıştır. Dolayısıyla şu anda TRT tamamen AKP borazanlığı yapmaktadır. Bu TRT gibi bir kamu kurumunda görev alanların yapmış olduğu suçtur bunlar.  Dolayısıyla Halkın Kurtuluş Partisi Ankara Cumhuriyet Savcılığına rüşvet, irtikâp, görevi kötüye kullanma, kamu görevinin usulsüz şekilde üstlenilmesi, suçu ve suçluyu bildirmeme şeklindeki suçlar nedeniyle Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İletişim Başkanı ve TRT Yönetim Kurulu hakkında suç duyurusunda bulunmuştur.

Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Halkın Kurtuluş Partisi tüm kanunsuzluklar ve haksızlıklar karşısında mücadele etmeye devam edecektir."