Hekimlerin, TTB öncülüğünde ‘Beyaz Yürüyüş’ü başladı. 27 Kasım’da Ankara’da sona erecek yürüyüş, yapılacak ‘Beyaz Forum’ ile devam edecek. Eylem öncesi basın açıklaması yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ‘Emek Bizim, Söz bizim’ sloganıyla yola çıktıklarını ifade etti.

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) öncülüğünde, pek çok sağlık ve meslek örgütünün destek verdiği ‘Beyaz Yürüyüş’ başladı. 27 Kasım’da son bulacak olan eylem, Ankara’da yapılacak ‘Beyaz Forum’ ile devam edecek.

Burcu Okutan'ın Sputnik'te yer alan haberine göre yürüyüş öncesi yapılan basın açıklamasına Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da katıldı.

‘Genç meslektaşlarımız bu ülkede hekimlik yapmaktan vazgeçiyor, kendi topraklarını terk edip göçmenliğe zorlanıyor’
Basın açıklaması yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı şu ifadeleri kullandı:

“Bugün mesleğimize, emeğimize yönelik saldırılara, bize dayatılan karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına sahip çıkmak için yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Bu topraklarda hekimlik mesleği tüm değerleriyle birlikte tüketilip, hekimler hızla dönen bir çarkın dişlisine dönüştürülürken, ‘Artık geçinemiyoruz’ diyen meslektaşlarımız yabancılaştıkları emeklerinin karşılığını alamazken, en ağır işkolunda çalışan işçiden daha uzun saatler boyu hem de ölümüne, güvenlik alanında görev yapanlar kadar can korkusuyla, şiddete uğrama tehlikesiyle çalışmaya zorlanıp, baskılar, yıldırma ve değersizleştirme ile baş başa bırakılırken, genç meslektaşlarımız artık bu ülkede hekimlik yapmaktan vazgeçiyor, kendi topraklarını terk edip göçmenliğe zorlanıyor.”

BU ÇÖKÜŞE DUR DEME ZAMANI

Fincancı, pandeminin sağlığın önemini gösterdiğini belirterek “Salgın dönemi, mesleki özerkliğimizin, etik ilkelerimizin değerini ortaya çıkarmanın yanında, sağlığın nasıl başat bir rol oynadığını, yaptığımız mesleğin anlamını, önemini bir kere daha hepimize ve tüm insanlığa gösterdi. Bugün bu gerçekleri tüm çıplaklığı ile görmüşken ortak değerlerimizi, mesleki mücadelemizi, coşkumuzu, ortak umutlarımızı, taleplerimizi de göstermenin, sağlıktaki bu çöküşe artık dur demenin günüdür” dedi.

Fincancı sözleri şu ifadelerle sonlandırdı:

“Bugün tüm meslektaşlarımıza biz birlikteysek umut var demenin günüdür. Sözümüzü büyütelim, emek bizim söz bizim diyerek Yeni Türkü’ye selamla Meral Özbek’in sözlerini çınlatalım yollarda. ‘Yürüyelim şarkılarla, isyan ederken. Yürüyelim alkışlarla, meydan okurken’."

Fincancı’nın ardından İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Pınar Saip, Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı Ahmet Tarık İşmen, İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan, İstanbul Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri Erdinç Orhan, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Şişli Şube Eşbaşkanı Fadime Kavak ve Devrimci Sağlık-İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Erdoğan Demir de konuşma gerçekleştirdi.