Türk Tabipleri Birliği (TTB), Doktor Ekrem Karakaya’nın Konya'da öldürülmesi nedeniyle 7-8 Temmuz'da yapılan iş bırakma eylemlerine katılan hekimleri hedef gösteren Kayalar Camisi imamı Ahmet Gür hakkında 12 Temmuz’da suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

TTB’den bugün yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu suç duyurusunda; G(ö)REV eylemlerinde acil hastaların, diyaliz hastalarının, acil ve riskli gebelerin, çocuk acillerinin, kanser hastalarının, yoğun bakım hastalarının bakımının aksatılmadığı, yoğun bakım ve yatan hastaların tıbbi zarar görmemeleri için özel gayret gösterildiği hatırlatıldı.

İmam Ahmet Gür’ün sözlerinin hekimlerin yaşam hakkının ihlali de dahil her türlü davranışı meşrulaştırmaya çalıştığının vurgulandığı suç duyurusunda; “görevi sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma, suç işlemeye tahrik, halkı kin, düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçlarından kamu davası açılması ve Gür’ün cezalandırılması talep edildi.