Önergede, hükümetin koronavirüs konusunda şeffaf davranması talep edildi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Iğdır Milletvekili Dr. Habip Eksik, dünyada ve Türkiye’de hızla yayılan koronavirüs salgınını Meclis gündemine taşıdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması talep edilen önergede, hükümetin koronavirüs konusunda şeffaf davranması talep edildi.

Önergede, koronovirüs vakalarının, il ilçe dağılımları, hastane ekipmanları, sağlık emekçilerinin çalışma koşulları ve hastaların tedavisinde kullanılan ilaçlar soruldu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Iğdır Milletvekili Dr. Habip Eksik’in Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu önerge şu şekilde:

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Anayasa’nın 98’inci ve İçtüzük ’ün 96’ncı ve 99’uncu Maddeleri gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

31 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs (COVID- 19), kısa sürede 170 in üzerinde  ülkeye yayılmış ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın(Pandemi) olduğu açıklanmıştır.

Çin, İran ve İtalya başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde ölümler yaşanmasına yol açan, dalga dalga dünyanın pek çok ülkesine yayılmış olan koronavirüs(COVİD-19) ne yazık ki ülkemize de sıçramıştır. Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamada Türkiye’de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 1529, yaşamını yitiren hasta sayısı 37 olarak açıklanmış, iyileşen vakalar ile ilgili bilgi paylaşılmamıştır

Koronavirüsün(COVİD-19) ülkemize girişi ile birlikte büyüyen tehdidin kontrol altına alınabilmesi için; halkın sağlığını ve güvenliğini korumakla görevli iktidarın ve bakanlıkların konunun uzmanları ve sağlık örgütleri ile el ele vererek alınan tedbirlerin kapsamını genişletmesinin, süreci daha şeffaf bir şekilde yürütmesinin, kamuoyunu doğru bilgilendirilmesinin çok daha önemli hale geldiği ortadadır.

Covid-19 pandemisinin tüm dünyada hızla yayıldığı bugünlerde, en çok ihtiyacımız olan şey şeffaflık ve toplumun süreç hakkında tam olarak bilgilendirilmesidir. Bu koşullar gerçekleşmeden toplumun tehlikenin boyutuna vakıf olması ve salgınla mücadeleye katılması gerçekleşemez. Oysa, karşı karşıya olduğumuz salgın, merkezi ve yerel yönetimlerin, meslek örgütleriyle sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun tamamının topyekün mücadelesi ile ancak baş edilebilecek boyutta bir tehlikedir. Toplumun; pandeminin Türkiye’deki yaygınlığı, bölgesel dağılımı, hasta ve ölüm sayıları hakkında yeterince bilgilendirilmemesi, meydanı paniğe sevkeden yanlış ve yanıltıcı haberlere bırakmaktadır.

Bu Bağlamda;

1. Tanısı doğrulanmış olguların ikamet ettikleri il ve ilçelere göre, yaş ve cinsiyete göre dağılımları nasıldır?

2. Tanısı doğrulanmış olguların yurt dışı temas öyküsü ülkelere göre nasıl bir dağılım göstermektedir?

Gözden kaçırmayın

AKP'li Mücahit Birinci'den RTÜK'e FOX TV’yi kapatma çağrısı AKP'li Mücahit Birinci'den RTÜK'e FOX TV’yi kapatma çağrısı

3. Bugün itibarıyla Türkiye’de kaç ilde ve kaç merkezde test yapılmaktadır? 

4. Bugüne kadar (günlere göre) her bir tanı/tarama testinden toplam kaç adet yapılmıştır? Bugünden itibaren yurt çapında günde kaç test yapılması planlanmaktadır?

5. Günlere göre her bir tanı/tarama testi tipi için pozitif sonuçlanan test sayısı kaçtır? İlk testi negatif olup ikinci kez test yapılanlarda pozitiflik oranı nedir?

6. Kaç tip tanı/tarama testi kullanılmaktadır? Kullanılan testlerin geçerlilik özellikleri (duyarlılık, seçicilik, pozitif ve negatif öngörü değerleri) nasıldır?

7. Hastaların başvurusu ile testlerin sonuçlanması arasındaki süre nasıldır?

8. Tanısı doğrulanmış olgulardaki bulguların (ateş, öksürük, nefes darlığı, ishal, vb) dağılımı nasıldır?

9. Tanısı doğrulanmış olgulardaki akciğer grafisi ve bilgisayarlı tomografi bulguları nelerdir?

10. Bugün itibarıyla illere göre tanısı doğrulanmış ya da olası/kuşkulu COVID-19 hasta yatırılan hastane sayısı kaçtır? Bunların kurumsal/sektörel (Sağlık Bakanlığı, kamu üniversitesi, vakıf üniversitesi, özel sektör) dağılımı nedir?

11. Tanısı doğrulanmış olgularda bugüne kadar hangi ilaçlar kullanılmıştır? Bu ilaçlarla tedaviye yanıt oranı nedir?

12. Bakanlığınızın öngördüğü hasta sayısı ve ihtiyaca göre bu ilaçların mevcut stokları yeterli midir? Bu ilaçların hastaneler bazında dağıtımı yeterli düzeyde organize edilebilmekte midir? Hastanelerin ne kadarında ilaçlar yeterli düzeyde sağlanabilmekte, ne kadarında ilaç eksikliği yaşanmaktadır?

13. Ülke çapında illere göre yoğun bakım ünitelerindeki yatak ve ventilatör sayısı nedir? Bu sayılar öngörülen ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde midir? Olası yetersizlikler için hangi önlemler düşünülmektedir?

14. Tanısı doğrulanmış kaç sağlık emekçisi bulunmaktadır? Bunların meslek (hekim, hemşire, sağlık teknisyeni vb), kurum (ASM, 2. basamak hastane, 3. Basamak hastame) ve il dağılımı nedir?

15. SARS-CoV-2 pozitif sağlık emekçilerinin saptanamaması hastalığın diğer sağlık emekçilerine, hastalara ve sağlık emekçilerinin sosyal çevresine yayılmasını kolaylaştıracaktır. Bugüne kadar kaç sağlık emekçisine test yapılmıştır? Hastalarla temas halinde bulunan ve enfekte olma olasılığı yüksek olan sağlık emekçilerinin tamamına ne kadar sürede test yapılması öngörülmektedir? 

16. Hekimlerden TTB gibi sağlık örgütlerine kişisel koruyucu malzemelerin yeterli düzeyde olmadığı konusunda yoğun yakınmalar gelmektedir. Sağlık emekçilerinin COVID-19 hastalığından korunamaması ileride salgınla mücadeleyi aksatabilecek risk etkenlerinin başında yer almaktadır. Sağlık kuruluşlarının yeterli koruyucu ekipman sağlamadan sağlık emekçilerini COVID-19 şüphesi/kanıtı bulunan hastalara hizmet vermeye zorlamaması ve sağlık kuruluşlarındaki koruyucu donanım eksikliklerinin bir an önce giderilmesi en öncelikli taleplerindendir.  Bu nedenlerle: Kişisel koruyucu malzeme stoğumuz ve üretim kapasitemiz öngördüğünüz ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde midir? Bu malzemelerin hastanelere dağıtılmasında yeterli organizasyon sağlanabilmekte midir? Bakanlığınıza bağlı hastaneler dışında üniversite hastanelerine de dağıtım yapılmakta mıdır?