Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Murat Sarısaç, Kürt sanatçı Mem Ararat’ın 31 Temmuz’da Van’da vermek istediği konserin kentteki ‘etkinlik yasakları’ gerekçe gösterilerek yasaklanmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Sarısaç’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, Temmuz 2018’de Olağanüsütü Hal’in (OHAL) kaldırıldığı anımsatılarak, Van’da 15 günlük periyodik yasaklarla OHAL uygulamalarının devam ettiği ifade edildi.

 “Van’da periyodik bir uygulamaya dönüşen 15 günlük eylem ve etkinlik yasağının somut gerekçeleri var mıdır? Varsa nelerdir?” sorularının sorulduğu önergede, “Valiliğin açıklamasına göre Mem Ararat konserine 15 günlük yasaklar kapsamında izin verilmemiştir. Yasağın asıl nedeninin Kürtçe olduğu yönündeki iddialar da kamuoyu tarafından dile getirilmektedir. Çünkü OHAL uygulamalarıyla yurttaşların siyasal ve kültürel yaşam alanına getirilen yasaklarla adeta Van halkı toptan cezalandırılmaktadır” denildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Murat Sarısaç’ın soru önergesi şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Anayasa’nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğünün 96’ıncı maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

20 Temmuz 2016’da ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) ile birlikte ülkede birçok demokratik ve hukuksal eyleme yasaklamalar getirilmiştir. Bu süreçte Van’da birçok açıdan yasaklama ve engellemelerden payına düşeni almıştır. Öyle ki Kasım 2016’dan itibaren Van’da eylem ve etkinlikler periyodik olarak yasaklanmıştır. Her ne kadar Temmuz 2018’de ülke çapında OHAL kaldırılsa da Van ilinde bazı uygulamaları devam edegelmiştir. Çünkü kentte eylem ve etkinliklere ilişkin OHAL artığı yasaklamalar son bulmamıştır. Oysa Anayasa’nın 34’üncü maddesi “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.” ifadesiyle söz konusu hakkı garanti altına almaktadır.

Buna rağmen nüfusu 1 milyonu aşan Van’da yasaklamalar ve engellemeler, yurttaşları anayasal haklarını kullanmaktan men etmektedir. Hukuksal bir hakkın önüne çıkarılan engellemeler haliyle haklarıyla var olan insanların yaşamını olumsuz etkilemektedir.

Kürt sanatçı Mem Ararat’ın 31 Temmuz 2019’da Van’da vermeyi planladığı konsere Van Valiliğince izin verilmemesi buna örnektir. Valiliğin açıklamasına göre Mem Ararat konserine 15 günlük yasaklar kapsamında izin verilmemiştir. Yasağın asıl nedeninin Kürtçe olduğu yönündeki iddialar da kamuoyu tarafından dile getirilmektedir. Çünkü OHAL uygulamalarıyla yurttaşların siyasal ve kültürel yaşam alanına getirilen yasaklarla adeta Van halkı toptan cezalandırılmaktadır.

Bu bağlamda;

1-Van’da periyodik bir uygulamaya dönüşen 15 günlük eylem ve etkinlik yasağının somut gerekçeleri var mıdır? Varsa nelerdir?

2-Van’da OHAL uygulaması olarak baş gösteren 15 günlük eylem ve etkinlik yasaklarına son verilmesi düşünülmekte midir?

3-Anayasa’nın 34’üncü maddesi açıkken yurttaşların anayasal haklarının gözetilmesi amacıyla Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?

4-Van’da zaman ve mekan açısından bir sınırı olmayan söz konusu yasaklamalardan ne amaçlanmaktadır?

5-Kürt sanatçı Mem Ararat’ın konserine izin verilmemesinin gerekçesi nedir?

6-Kamuoyunda Kürtçe müziğe ve Kürt sanatçılara tahammülsüzlük şeklinde algılanması hakkında ne düşünüyorsunuz?

7-Kent dahilindeki periyodik 15 günlük yasakların kültürel ve sanatsal etkinlikleri kapsamasının nedeni nedir?

8-Eylem ve etkinliklerin sürekli yasaklanması yerine Bakanlığınızın ilgili birimleri neden gerekli güvenliği sağlamaktan imtina etmektedir?

Demokrat Haber/Ankara