HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 1915 yılında Ermeni halkına yaşatılan büyük felaketin araştırılması, sorumluların ve faillerin tespit edilmesi, geçmişle yüzleşmenin ve geç de olsa adaletin sağlanması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını talep etti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Paylan, “Ermenilerin bir asırdır beklediği adalet, ancak Türkiye halklarının ortak vicdanında ve Türkiye’nin Meclisinde sağlanabilir” diyerek Meclis Araştırması açılması için önerge verdi.

Paylan’ın Meclis Başkanlığına sunduğu Araştırma Önergesinin gerekçesinde, “24 Nisan 1915 tarihinde, İttihat ve Terakki hükümeti kararıyla, Ermeni siyasetçi, aydın ve yazarların tutuklanıp sürgün edilmesiyle başlatılan sürecin Ermeni halkının tarihi topraklarından sürülmesi ve tehcir yollarında katledilmesiyle sonuçlandığı” ifade edildi.

Gerekçede, dönemin Dâhiliye Nazırı Talât Paşa’nın şahsi evrakına göre 1914-1917 arasında Osmanlı sınırları içinde yaşayan Ermeni nüfusun yüzde 77’sinin yok olduğu, Tehcir Kanunu’nun Ermenilerin yanı sıra ülke sınırları içinde yaşayan Süryani, Keldani, Ezidi, Rum ve diğer Hıristiyan halkların da büyük yıkım yaşamasına neden olduğu kaydedildi.

“1915 yılında Ermeni halkına yaşatılan büyük felaketin araştırılması, sorumluların ve faillerin tespit edilmesi, geçmişle yüzleşmenin ve geç de olsa adaletin sağlanması amacıyla Meclis Araştırması açılması” istenen önergenin gerekçesinde şöyle denildi:

“1915 ve sonrasında gerçekleştirilen sistematik imha politikası, dünya parlamentolarında görüşülerek Birleşmiş Milletler’in ‘Soykırım Suçu’ tanımına uygun görülmüştür. Ermeni halkına yaşatılan büyük felaket, üzerinden 105 yıl geçmesine rağmen TBMM tarafından araştırılmamış, adalet sağlanmamış ve adı konmamıştır. Dünyaya yayılmış olan Türkiyeli Ermenilerin, bir asırdır beklediği adalet, ancak Türkiye halklarının ortak vicdanında ve Türkiye’nin meclisinde sağlanabilir. Tam da bu nedenle, Ermeni halkının büyük felaketinin görüşülmesi gereken meclis, öncelikle Türkiye’nin meclisi olmalıdır. 105 yıldır yüzleşilmeyen ve her gündeme geldiğinde farklı inkâr politikaları ile yok sayılan Ermeni Soykırımı’nın, TBMM’de görüşülmesi, bu topraklarda toplumsal barışın sağlanması ve hakikatin ortaya çıkarılması adına son derece önemlidir. Dönemin iktidarı siyasi bir kararla Ermeni halkını imha etti. Bu büyük suçun adaleti de ancak, Meclis’in siyasi bir kararıyla sağlanabilir.”