HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Dr. Mehmet Baki Deniz’in ABD'de yazdığı “1980-2008 Yılları Arasında Türkiye'yi Kim Yönetiyor? Sermaye Gücü Ve Otoriter Popülizmin Yükselişi” isimli tezinin Türkiye'de, Üniversitelerarası Kurul tarafından reddedilmesi nedeniyle Meclis Araştırma Önergesi verdi. Ersoy, “Dr. Mehmet Baki Deniz’in tezinin bilimsel olmayan, sadece siyasi saikler ile reddedilmesi ve suç duyurusuna konu edilmesi, Türkiye’de akademik özgürlüğün önündeki engellerin araştırılmasını ve ortadan kaldırılmasını gerektirmekte” dedi.

‘TEZ KURULDA 14 AY BEKLEDİ’

Ersoy, Meclis Araştırma önergesinde şu ifadeleri kullandı: "Sabancı Üniversitesi’nde lisans, Boğaziçi Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamlayan Dr. Mehmet Baki Deniz YÖK'ün tanıdığı New York Binghamton Üniversitesi'nde sosyoloji doktorasını tamamlamıştır. Türkiye’nin son 28 yılındaki siyaset ve sermaye ilişki üzerine 7 yıllık inceleme yapan Dr. Deniz’in binlerce atıf yaptığı '1980-2008 Yılları Arasında Türkiye'yi Kim Yönetiyor? Sermaye Gücü Ve Otoriter Popülizmin Yükselişi' isimli tezi Amerika’da tam kabul almıştır. Dr. Deniz’in Türkiye dönmesinin ardından tezine ilişkin yaptığı denklik başvurusu Üniversitelerarası Kurul’da 14 ay bekletilmiştir. 14 aylık beklemenin ardından, ÜAK 'tez konusu ve içeriği' diyerek tezi reddetmiştir."

Ersoy şöyle devam etti: “Dr. Deniz, avukatı Mehmet Sepin aracılığıyla, yürütmenin durdurulması için dava açmıştır. Danıştay 8. Dairesi'nde görülen davaya ÜAK'ın gönderdiği savunma, tezin Erdoğan'ın yönettiği AKP iktidarı döneminde rejimin otoriterleştiği ve sermayenin bu otoriterleşmeye etkisi gibi analizler nedeniyle reddedildiği görülmüştür. ÜAK’nın Dr. Deniz’e ait teze ilişkin 3 üniversiteden 4 ayrı rapor aldığı, önce tezi onaylayıp sonra reddettiği ortaya çıkmıştır. Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 'Tez içeriğinin suç teşkil edip etmediği değerlendirilemez' derken, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 'Tez sosyoloji alanında, hukuk fakültesi inceleyemez' demiştir. Marmara Üniversitesi, 6 Ocak 2021'de 'Tez Almanca ama suç unsuru içeren bir husus görülmedi' kararı vermiş ve ÜAK 10 Mart 2021'de tezi onaylamıştır. ÜAK’nın tezi onaylamasının ardından tez bir kez daha Marmara Üniversitesi’ne gönderilmiştir. İkinci incelemeyi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Gökçen ve ceza hukukçuları Doç. Dr. Yusuf Yaşar ve Dr. Zafer İçer yapmıştır. Yayınlanan bu raporda  'Bilimsel ve akademik kurallarla bağdaşmayan, objektiflik, gerçeklik, doğruluk kriterlerini taşımıyor' denilmiştir.”

'AKADEMİK ÇALIŞMALAR ZARAR GÖRÜYOR'

Tezle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulması konusunda eleştirilerde bulunan Ersoy, “Türkiye’de akademik özgürlük, nitelikli ve bilimsel akademik çalışmalar her geçen gün zarar görmektedir. Akademisyenler barış bildirisi yayınladığı için üniversitelerinden ihraç edilmekte, Türkiye’nin en iyi üniversiteleri kayyum rektörler ile yönetilmeye çalışmaktadır. YÖK ise akademinin üzerinde kurulan bu baskının en önemli aracıdır. Yıllarca yürütülen incelemeler ve çalışmaların sonucu da ortaya konulan ve dünyanın en önemli üniversitelerinden tam kabul alan bir tezin, Türkiye’de suç duyurusuna konu edilmesi, akademik özgürlüğün hangi boyutta olduğunu göstermekte” ifadelerini kullandı.

Ersoy şöyle devam etti: “Dr. Mehmet Baki Deniz’in tezinin bilimsel olmayan sadece siyasi saikler ile reddedilmesi ve suç duyurusuna konu edilmesi, Türkiye’de akademik özgürlüğün önündeki engellerin araştırılmasını ve ortadan kaldırılmasını gerektirmektedir. Çok sayıda akademisyenin barış bildirisini imzaladığı için ihraç edilmesi, üniversitelerin kayyumlar ile yönetilmeye çalışılması ve tezlerin reddedilmesinin araştırılması TBMM’nin görev ve sorumluluğudur.”