TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunun, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hazırladığı rapor Genel Kurul'a sunuldu.

Güzel hakkında isnat olunan 'suça' yönelik gizli tanık tarafından 'ciddi ve ayrıntılı tespit ve bilgilere' yer verildiği savunulan, yasama dokunulmazlığının milletvekillerine tanınan bir ayrıcalık ve imtiyaz olmadığı ifade edilen raporda, Güzel hakkındaki iddiaların bağımsız ve tarafsız yargı organlarınca incelenerek maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasının hem TBMM'nin hem de milletvekilliği makamının itibarı açısından yararlı olacağı belirtildi.

Karma Komisyon'da yapılan oylama sonucunda, 'fezlekede isnat olunan suçun ağırlığı, toplumda infiale neden olması ile iddiaların ciddiliğinin' göz önüne alındığı savunulan raporda, soruşturma dosyası bakımından yargılamanın devamını sağlamak ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına oy çokluğuyla karar verildiği kaydedildi.

Raporda yer alan muhalefet şerhinde ise Güzel'in, ivedi olarak dokunulmazlığının kaldırılmasını gerektirecek bir neden olmadığı belirtilerek, "Gidiş amacı göz önünde bulundurulmadan salt PKK'lılarla fotoğrafı olduğu için bir kişinin örgüt üyeliği ile suçlanması ve bu kişi milletvekili ise dokunulmazlığının kaldırılmasının istenmesi adalet ve hakkaniyetle bağdaştırılamaz. PKK üyesi olmayan ancak farklı zamanlarda, farklı amaçlarla PKK kamplarını ziyaret etmiş başkaca kişiler olmuştur ve bu kişilerle ilgili hiçbir soruşturma başlatılmamıştır. Bu durum, bugüne değin bir kişinin PKK kamplarına gitmesinin değil, gidiş amacına göre suç olarak nitelendirildiğini veya nitelendirilmediğini göstermektedir" ifadelerine yer verildi.