HDP Mardin Milletvekili Mehmet Ali Aslan Arapça anadilinde eğitimle ilgili soru önergesi verdi ancak Arapça yazılan önerge kayda alınmadan reddedildi. Aslan "Mecliste tüm anadiller serbest olmalı" dedi.

Aslan konuyla ilgili olarak taptığı açıklamada bu önergenin TBMM’deki ilk Arapça soru önergesi olduğunu belirtti ve “maalesef kayda dahi alınmadan reddedildi” dedi.

Soru önergesini Türkçe metniyle beraber yeniden vereceğini belirten Aslan, “Başta TBMM‘de olmak üzere tüm anadiller Türkiye’nin her kurum ve kuruluşunda ve ülkenin her kurum ve kuruluşunda ve ülkenin her karışında, her zerresinde serbest olmalı ve resmi olarak yasal güvenceye kavuşturulmalıdır.” dedi.

MEŞRU GÖRÜLÜYOR MU?

Aslan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Türkiye’de yaşayan Arap yurttaşların anadilinde eğitimi için bakanlığın bir çalışması olup olmadığını sordu.

Önergede anadilinde eğitimin bakanlıkça meşru görülüp görülmediği ve Arapça lehçe derslerini verecek kadrolu öğretmenlerin olup olmadığı da soruldu.

ARAP NÜFUS   

Mardin Milletvekili Aslan Araplar’ın Türkiye’deki nüfusun yaklaşık yüzde 10’unu oluşturduğuna da dikkat çekti.

“Binlerce yıldır Anadolu ve Mezopotamya’da yerli halk olarak yaşayan ve Türkiye Cumhuriyetinin Türkler, Kürtler ve Çerkesler’le beraber dört ana kurucu unsurundan olan Araplar, cumhuriyet tarihi boyunca tekçi ve baskıcı politikalar dolayısı ile dilleri ve kültürleri yok sayılmış, asimile edilmeye çalışılmış ve kendini yaşatma/geliştirme hakları ellerinden alınmıştır.

“Türkiye’de yaşayan en kalabalık üçüncü büyük halk olan Araplar Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 10’nunu oluşturup, Türkiye Cumhuriyeti’ne vergi verip, askerliklerini yaptıkları halde, Türkiye’de Arapların kendi anadilleri ile eğitim öğretim alma hakkı bulunmamaktadır.”

ANADİLİNDE EĞİTİM    

“Araplar çok gecikmesine rağmen, en doğal ve insani hakları olan uluslararası sözleşmelerce de kabul gören Arapça anadilleri ile eğitim ve öğretim görme haklarını istiyorlar.

“AKP’nin Arapça önergemize olan tavrı Türkiye ve dünya Araplarına ve diğer halklara ve dillere nasıl baktığının somut bir delilidir. Bu konuda yetkililerden de bir an önce Arap yurttaşlarımıza ve Türkiye kamuoyuna bir açıklama yapmasını bekliyoruz.” (Bianet)