Halkların Demokratik Partisi (HDP) referandum çalışmalarını başlatmasının ardından, 16 Nisan’a kadar izleyeceği stratejiyi belirledi: Tek adam rejimine ‘hayır’ diyoruz

Referandum boyunca izlenecek stratejiyi belirleyen kitapçık, partinin 81 noktada bulunan il ve ilçe teşkilatlarına gönderildi. “Halklar ‘Tek adam rejimi’ne ‘hayır’ diyor” başlıklı ve 16 sayfadan oluşan kitapçık, “Anayasa değişikliği nedir, ne getiriyor?”, “AKP iktidarı Türkiye’yi uçuruma sürüklüyor”, “Türkiye halkları bu anayasaya ‘hayır’ diyor” ve “Şimdi yeni bir başlangıç zamanı” alt başlıkları ile referandum süreci boyunca izlenecek stratejileri maddeler halinde açıklıyor.

Kitapçığın giriş bölümünde girilen referandum sürecine ilişkin yapılan değerlendirmede “HDP’nin bu değişikliğe karşı çıkışı Türkiye demokrasisine ve halkların kardeşliğine bağlılığının bir gereği ve iktidarın ülkeyi bölmesine, kutuplaştırmasına ve kaosa sürüklemesine karşı bir duruştur” ifadesi yer alıyor.

Kitapçığın son bölümünü oluşturan “Yeni bir başlangıç zamanı” başlıklı strateji bölümünde belirlenen sonuçlar ise şöyle: “Unutmayalım ki, bu referandum şu andaki iktidar ve güç dengesinin değiştirilmesi için biz halklara sunulan muazzam bir fırsattır. ‘HAYIR’ tercihi toplumda yeni bir umut ve heyecan yaratacak ve bir özgürlük türküsü gibi dilden dile dolaşacaktır. Böylece iktidarın despotik politikalarla oluşturduğu statüko değişecektir."