HDP, ders kitaplarının yeniden yazımına katkı sunulması için Meclis Araştırması açılmasını istedi…

HDP Mardin Milletvekili Erol Dora, tüm ders kitaplarının tekçi, yok sayıcı, ayrımcı, ötekileştirici, rencide edici söylem ve üsluplardan arındırılması amacıyla TBMM Başkanlığı'na önerge verdi.

Önergenin gerekçesinde, ders kitaplarının bir ülkedeki resmi söylemi yansıtan temel unsurların en önemlilerinden biri olduğu vurgulanarak, Türkiye’deki milli kimlik kurgusunun ve yurttaşlık kavramının, temel hak ve özgürlükler çerçevesinde kapsamlı bir analize tabi tutulması gerektiği belirtildi.

Gözden kaçırmayın

Aşık Veysel’in adının okuldan kaldırılmasını meclis gündemine taşıdı Aşık Veysel’in adının okuldan kaldırılmasını meclis gündemine taşıdı

Önergede, Türkiye’nin, Yeni Anayasa yapma girişimiyle, Çözüm ve Barış Süreci’yle ve farklı kesimlere yönelik açılım politikalarıyla kadim sorunlarını çözmeye ve yeni bir toplumsal sözleşme geliştirmeye çalıştığı belirtilerek, siyasal dönüşüm geçiren Türkiye’de bu sebepten dolayı ders kitaplarının üzerinde önemle durulması ve titizlikle çalışılması gerektiği belirtildi.

Türkiye toplumunda bir çok etnik, inançsal ve kolektif topluluğun sorunlarını dile getirip eşitlik talep ettiği hatırlatılan önerge metni şu ifadelerle son buldu:

“Türkiye’de Eğitim Sistemi’nin en önemli bileşenlerinden birisi olan “ders kitapları”nın yurttaşlık, temel hak ve özgürlükler çerçevesinde, yurttaşlarımızın genelinin inanç, etnisite, kültür, kolektif ya da bireysel kimlik ve tercihlerini konu edinme biçimi, konu edinme niteliği ve konu edinme niceliğinin kapsamlı bir biçimde analize tabi tutularak, ülkenin geleceği olan kuşaklara zorunlu eğitim yaşamları boyunca okutulan tüm ders kitaplarının tekçi, yok sayıcı, ayrımcı, ötekileştirici, rencide edici söylem ve üsluplardan arındırılması, Türkiye’nin geçmekte olduğu çözüm ve barış sürecinde toplumun ortak hafıza ve bilgi birikiminin bir aynası olan ders kitaplarının evrensel insan hakları standartları, çoğulculuk ve toplumsal barışa katkı sunması açılarından irdelenmesi ve bu doğrultuda ders kitaplarının yeniden yazımında bilimsel, demokratik ve özgürlükçü ilkelerin birincil referanslar haline getirilmesine yönelik yapılacak hukuki düzenlemelere katkıda bulunması gayesiyle” bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz.‘’

(sy)