Hazine ve Maliye Bakanlığı, hükûmetin ekonomi politikası için 'Türkiye Ekonomi Modeli' derken, bu politikanın üretim odaklı ihracatı öncelediğini belirtirken, para ve maliye politikalarının eşgüdümü ile tüm araçların etkin bir şekilde kullanılacağını açıkladı.

Bakanlık, Türk Lirası'nın tarihi değer kayıpları yaşadığı, enflasyonun yükselmeye devam ettiği, hükümetin ihracatı önceleyen ekonomi politikasına 'Türkiye Ekonomi Modeli' adını verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu 'model' ile üretimin ithalata olan bağımlılığı nedeniyle büyümenin yüksek gerçekleştiği dönemlerde yüksek cari açık verilmesi ve büyümenin düşük gerçekleştiği dönemlerde düşük cari açık verilmesi sarmalından çıkılacağı öne sürüldü.

Türk Lirası'na ve enflasyona yönelik hiçbir ifadenin yer almadığı bakanlık açıklaması şöyle: