Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 3 milyar 282,8 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık ilk ihalede, 5 yıl (1729 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,45 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz yüzde 21,54, bileşik faiz yüzde 22,7 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 290 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 647 milyon lira, net satış 587 milyon lira olarak kaydedildi.

Kamu kuruluşlarından gelen 150 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 850 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 500 milyon liralık satış yapıldı.

Bakanlık, ikinci ihalede ise 7 yıl (2471 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede dönemsel faiz yüzde 10 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 132 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 462 milyon lira, net satış 445,8 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Kamu kuruluşlarından gelen 1,1 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 855 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 500 milyon liralık satış yapıldı.