Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 5216 sayılı yasa ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) verilen "Bütün toplu ulaşım hizmetlerini yapma, yaptırma ve planlama" yetkisini genelge ile İBB'den aldı. Danıştay 8. Dairesi'nin yürütmeyi durdurma kararı ise uygulanmadı. Son olarak, ilgili faaliyet Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı onayına tabi tutularak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İBB'nin yetkisinde olan havalimanından şehir merkezine olan ulaşım hizmetleri ihalesi yapma yetkisini genelgeyle İBB’den aldı.

Danıştay 8. Dairesi'nin konu hakkında verdiği yürütmeyi durdurma kararı ise uygulanmadı. 

BAKANLIĞA DEVREDİLDİ

Son olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Havalimanları/Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre, havalimanının/havaalanının çevresindeki iller ve ilçeler, şehir merkezleri, şehir terminali ve/veya terminalleri ile havalimanının/havaalanının kara tarafı arasındaki gidiş ve geliş taşıma işletmeciliği, bu konuda talepte bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından onay alınması kaydıyla yapılabilecek.

NE OLMUŞTU?  

5216 sayılı yasa ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) verilen “Bütün toplu ulaşım hizmetlerini yapma, yaptırma ve planlama” yetkisi, Ulaştırma Bakanlığı 2021/5 sayılı genelgesiyle taşımacılık hizmeti verilmesi için ihale açma yetkisini İBB’den alıp havalimanını işleten özel şirketlere verilmişti.

Danıştay 8. Dairesi, genelgenin yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada; “Kanunla Belediyelere verilen yetkiyi ortadan kaldıracak şekilde yorumlanamaz” diyerek bakanlığın yayınladığı genelgenin yürütmesinin durdurulması yönünde karar verdi. Ancak Danıştay 8'inci Dairesi’nin ve UKOME kararının olmamasına rağmen Havaist firması Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki ulaşım faaliyetlerine devam ediyordu.