İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Cezaevi Komisyonu, F tipi hapishanelerde kitap sınırlamasına karşı faks eylemi başlattı

Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde 10’dan fazla kitap bulunduran mahpusların kitaplarının alınmasına dair 15 Mart’ta bir uygulama başlatılacağı duyuruldu. İHD İstanbul Şubesi Cezaevi Komisyonu, bu uygulamanın keyfi bir uygulama olduğunu belirtti. İHD, kendilerine ulaşan mektuplarda, politik mahpusların kitaplarını vermeyeceklerini duyurduklarını belirtti.

İHD, tecrit içinde tecrit yaşatılan politik mahpuslar için kitabın hava ve su kadar önemli olduğunu belirterek keyfi uygulamaya karşı başta devrimci-demokrat aydınları, yazarları, sanatçıları, mahpus ailelerini, ilerici sendikaları, demokratik kitle örgütlerini, siyasi partileri ve tüm ilerici demokratik kamuoyunu duyarlı olmaya çağırdı.

İHD İstanbul Şubesi, herkesten Adalet Bakanlığı’na, Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’ne, F Tipi hapishanelere faks göndermesini ve faksta “F tipi hapishanelerde kitaplara özgürlük, kitap sınırlamasına hayır!” yazılmasını istedi.

İletişim bilgileri:

TC. Adalet Bakanlığı Ceza Ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü

Faks: (0312) 419 33 70

Tel: 0312 204 10 00

E-posta: cte@adalet.gov.tr

 

TC Adalet Bakanlığı

sadullahergin@adalet.gov.tr

Tel  : (0312) 417 77 70

Faks: (0312) 419 33 70

Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi telefonu: 0282 234  12 82