#Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı

#Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı