Yeni Akit yazarından 'Vatikan benzeri özerk hilafet' önerisi

Gazetenin yazarı Abdurrahman Dilipak, önerisinin Türkiye'nin laikliğine zarar getirmeyeceği savunusunda da bulundu...

Yeni Akit yazarından 'Vatikan benzeri özerk hilafet' önerisi

Hükümete yakın Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahim Dilipak, halifeliğin halen mevcut olduğunu söyleyerek, Vatikan benzeri bir yapının kurularak, anayasal statüde özerk bir yapının oluşturulabileceğini belirtti.

"Hilafetin laikçi bir rejimin kontrolünde donduruluğunu" savunan Dilipak, "Esasen, saltanat kaldırılırken hilafet korundu.. Hilafet eğer laik bir devlete emanet edilmek yerine, mesela anayasal statüde özerk bir yapıda, mesela Eyyüb Sultan’da bir özel alanda ekümenik anlamda varlığını sürdürecek olsa idi, bugün sayıları 63’ü bulan İslam ülkesinin ve sayıları 1,5 milyarı bulan Müslümanın kalbi burada atacak, dini vergiler burada toplanacak, dünya barışı, güvenliği için Türkiye bir ağırlık merkezi olacaktı.." dedi.

Dilipak yazısında, “Hilafet yasal olarak halen mevcuttur. Hilafetin anayasal statüde, Vatikan/İtalya örneğinde olduğu gibi özerk hale getirilmesi ve evrensel statüsünün tanınması Türkiye’nin laik kimliğine zarar vermez. Böyle bir oluşum, sadece Müslüman ülkeler ve halklar içinde değil, dünya barışı ve refahı, daha yaşanılır bir dünya, insan hakları ve hukuk devleti olmanın gereklerinin hayata geçirilmesi açısından da büyük bir önem taşımaktadır” dedi.

Halifeliğin, Papalık benzeri bir yapıya sahip olabileceğini söyleyen Dilipak, olası kurumsal işleyişini şöyle anlattı:

Halife seçimle gelecektir.. Halife papanın olduğu gibi Mabud’u, patriğin olduğu gibi ya da dini temsil kabiliyeti yoktur.. Halife Müslümanları temsil eder. Yetkisini onlardan alır ve onlara hesap verir. Onlar arasında koordinasyon, optimizasyon ve oryantasyon, senkranizasyon sağlar.. Onların ve alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmeti olarak insanlığın, yaratılmışlığın hak ve hukukunun korunması anlamında çalışmalar yapar, Müslüman halkların öğrenim, sağlık, kültür, medeniyet, kalkınma faaliyetleri, refah ve mutlulukları, güvenlik ve esenliği, maslahat ile ilgilenir.. İhtilafların çözümüne katkı sağlar. Halifeye itiraz edebilirsiniz.. Sonuçta o da insandır ve yanılabilir.. Kötü bir halife cehenneme gider, ama onun iyi kalpli hizmetkarı cennete gidebilir.. Elbette iyi bir halifenin makamı da yüce olacaktır.. O makama oturan Ömer de olabilir, Yezid de! Hilafet olursa her şey düzelecek de demiyorum.. Ama hilafet olmadan bir şeyler eksik kalır.

Halifeliğin, cumhuriyeti yücelteceğini öne süren Dilipak, “Bütün inanç sistemleri gibi İslam da evrenseldir. Herhangi bir coğrafyaya, ırka tahsis edilemez. Hilafetle cumhuriyet  küçülmez, yücelir.. Güçlü ve saygın bir cumhuriyet hilafetin gücüne güç katar, güçlü bir hilafet ise cumhuriyetin gücüne güç katar” dedi.

"YENİ AKİT, LEGAL OLRAK ÜST DÜZEY YETKİLİLERİN SÖYLEYEMEDİKLERİNİ OKUMAMIZI SAĞLIYOR"

Medya Eleştirmeni Ragıp Duran, yakın zamanda ANF'ye verdiği bir söyleşide, Yeni Akit gazetesi ve gazetenin yazarları için şu çarpıcı değerlendirmeyi yapmıştı:

"Erdoğan'ın nefes alış verişlerini iyi hisseden, yansıtan bir gazete. Nefret dilini çok iyi kullanması, Kürt düşmanlığını yürütmesi açısından önemli. Koleksiyonları taradığınızda sürekli bir Kürt düşmanlığı görürsünüz. Bu gazetenin genel yayın yönetmeni ise hükümet yetkililerinin uçaklarına, Akil İnsanlar Heyeti'ne alınarak ödüllendirilmiştir. Yeni Akit, legal olarak üst düzey yetkililerin söyleyemediklerini okumamızı sağlıyor. Siyasi iktidarın parametrelerinden, göstergelerinden biri."

Dilipak'ın Yeni Akit'teki yazısına gitmek için tıklayınız

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2014, 18:05
YORUM EKLE