Yargıtay üyesi Gergerlioğlu kararına şerh koydu

Yargıtay HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na "terör örgütünün propagandasını yapmak" iddiasıyla verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezasını onamıştı.

Yargıtay üyesi Gergerlioğlu kararına şerh koydu

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na "terör örgütünün propagandasını yapmak" iddiasıyla verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezasını onayan Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin kararına, üyelerden Yusuf Hakkı Doğan şerh koydu. Doğan, karşı oy gerekçesinde, CHP'li Enis Berberoğlu hakkındaki yargılamanın durdurulması kararını anımsattı ve dairenin anayasadaki eski düzenlemeye göre karar vererek, cezayı onadığını söyledi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'nu, 2016 yılında paylaştığı bir haber nedeniyle "suçlu" buldu.

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre, 1'e karşı 4 üyenin oyuyla alınan kararda, "Anayasamızın 14/1. maddesinde "Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri Devletin ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik, laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz." şeklinde temel ilke ortaya konulduktan sonra aksine davranışlara ilişkin müeyyidelere mevzuatta yer verilmiştir. Nitekim seçimden önce bu madde kapsamında suç işleyen milletvekili, Anayasanın 83/2. Maddesinde öngörülen yasama dokunulmazlığından yararlanamayacaktır" denildi.

Kararda, kanun koyucunun, hangi suçların bu kapsama girdiğine yönelik bir belirleme yapmadığı belirtildi. Kararda, anayasanın 14. Maddesinde 2001'de yapılan değişiklikle anayasada yer alan hak ve özgürlüklerin, bu hak ve özgürlükleri yıkmak "amacı ile kullanılamayacağı" hükmü yerine, bu hak ve özgürlükleri yıkmayı "amaçlayan faaliyetler" olarak kullanılamayacağı hükmünün getirildiği anımsatıldı. Kararda, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarına göre, demokratik yaşam için doğrudan açık ve yakın tehlike oluşturan düşünce açıklamalarının bu kapsamda olduğunun değerlendirilmesi sonucuna varıldığı kaydedildi. Gergerlioğlu'nun eylemi de bu kapsamda sayıldı.

'PAYLAŞILAN HABERE SORUŞMA AÇILMAMIŞ'

Karara muhalif kalan üye Doğan ise karşı oy gerekçesinde, Gergerlioğlu'nun paylaştığı habere herhangi bir soruşturma ve erişim yasağı getirilmediğine, haberin alenileştiğine dikkati çekti.

Gerekçede, dairenin kararının 1982 Anayasası'na uygun olduğu ancak dokunulmazlıklarla ilgili 14. Maddenin 2001'de değiştirildiği vurgulandı. Gerekçede, "değişikliğe uğramasından sonraki hali nedeniyle artık salt düşünce ve açıklamaların bu kapsamda yer almadığı, ancak eylemlerin yasaklandığı yeni düzenlemeyle getirildiği halde Dairemiz eski düzenlemeye dayanarak karar oluşturmuştur" denildi. Gerekçede, değişiklikle, "teşvik ve tahrik" ifadesinin anayasanın 14. Maddesinden çıkartıldığı, yerine "faaliyetler" ifadesinin konulduğu vurgulandı. Gerekçede, bu nedenle düşünce açıklamaları söz konusu olduğunda yargılamanın durması gerektiği, eylemin dokunulmazlık kapsamında kaldığı savunuldu. Gerekçede, "Hiçbir faaliyet ve yine Anayasanın 14. maddesinin ilk halinde yer alan "teşvik ve tahrik"i metinden çıkararak "faaliyetler" deyimini kullanmasının amacı salt düşünce açıklamaların ve propaganda niteliğindeki açıklamaları kapsam dışına çıkarmak amacıyla yapmıştır. Aksi takdirde değişiklik yapmasına gerek yoktu" denildi.

'YARGILAMANIN DURDURULMASI GEREKİR'

Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın Berberoğlu kararına atıf yapılan karşı oy gerekçesinde, bu davada yargılamanın durmasına karar verildiği vurgulanarak, Gergerlioğlu için de aynı uygulamanın yapılması gerektiği savunuldu ve yargılamanın durmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

Ancak azınlıkta kalan üyenin karşı oyu sonucu değiştirmedi. Buna göre TBMM Genel Kurulu'nda kararın okunması halinde Gergerlioğlu'nun hapis cezasının infazı başlayacak. Kararın okutulup okutulmamasına ise TBMM Başkanlığı karar verecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021, 17:54
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER