TBMM Başkanlığı: Alevilik İslam'ın alt yorumu

CHP'li vekil Aygün'ün 'Mecliste cemevi talebi' davasına TBMM Başkanlığı'nın savunması...

TBMM Başkanlığı: Alevilik İslam'ın alt yorumu

Aygün’ün 7 Mayıs’ta TBMM Başkanlığı’na, Meclis’te cemevi açılması için yaptığı başvuru 6 Temmuz’da reddedilmişti. Aygün’ün kararın iptali için İdare Mahkemesi’ne açtığı davaya, TBMM Başkanlığı, gönderdiği 4 sayfalık görüşte şu ifadeler kullanıldı.

ALEVİLİK BİR DİN DEĞİL

Alevilik, İslam kültür tarihi içerisinde yer alan tasavvufi-kültürel yorumlardan biridir. Aleviliğin, müstakil bir din olmadığı, İslam’ın bir alt yorumu olduğu anlaşılmaktadır. Hz. Ali İslam’ın dört halifesinden biri olup, Hz. Muhammed’in de damadı olduğuna göre Ali’ye bağlılık kişiyi İslam’ın dışına değil, içine çekmektedir.

KATOLİK DE ALT GRUP

Hıristiyanlıkta da Katolikler, Protestanlar gibi alt grupların dayandığı temel din Hıristiyanlıktır. İslamiyette bazı yorum farkları kişinin İslamiyetten ayrı olduğu anlamına gelmez.

AYRI İBADETHANE YOK

Diyanet’in İçişleri Bakanlığı’na gönderdiği 17 Aralık 2004 tarihli yazıda, ‘İslam’ın bir alt yorumu olan Aleviliğin, İslam’ın ortak ibadet yerleri olan cami ve mescitler dışında ayrı bir ibadet yerinin olmayacağı, cemevi ve benzeri yerlerin ibadet yeri kapsamında değerlendirilmesine imkân bulunmadığı’ belirtilmiştir. Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanunun Tatbik Suretini Gösterir Nizamname’de tarif edilen mabet kavramına göre İslam dininin usulüne göre açılmış cami ve mescit haricindeki yerlerin ibadet yeri olarak kabulü mümkün değildir.

HACIBEKTAŞ ÖRNEĞİ

Her yıl Hacı Bektaş-ı Veli Külliyesi’nde ibadethane olarak bir caminin bulunduğu görülecektir. Zira bu külliyede cemevi bulunmamaktadır.

ALT YORUM

İslam’ın bir alt yorumu olan Aleviliğin, İslam’ın ortak ibadet yerleri olan cami ve mescitler dışında ayrı bir ibadet yerinin olmayacağı, cemevi ve benzeri yerlerin ibadet yeri kapsamında değerlendirilmesine imkân bulunmadığından davanın reddi gerekir.

Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2012, 19:08

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER