'Sosyal Medya ve Azınlıklar' projesinin start'ı verildi

‘Sosyal Medya ve Gayrimüslim Azınlıklar’ projesi kapsamında azınlıkların sosyal medya kullanımı araştırılacak

'Sosyal Medya ve Azınlıklar' projesinin start'ı verildi

Türkiye’de ilk kez azınlıklara ait bir cemaat vakfı bir AB projesine imza atacak. Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı’nın yürütücülüğünü üstlendiği ‘Sosyal Medya ve Gayrimüslim Azınlıklar’ projesi kapsamında azınlıkların sosyal medya kullanımı araştırılacak.

Günümüzde sosyal medyanın hem bilgi edinme hem de iletişim için kullanılan en popüler araçlardan biri olması gerçeğinden yola çıkılan projede, gayrimüslim azınlıkların bu medyayı nasıl kullandıkları belirlenmeye çalışılacak.

Proje kapsamında ayrıca “Azınlıkların toplumla bütünleşmesinde sosyal medyanın rolü nedir? Azınlıklar bu alanda kendilerini ifade ederken ne gibi engellerle karşılaşıyorlar? Türkiye’de sosyal medyada ayrımcılık ve nefret söylemine karşı yaptırımlar yeterli mi?” gibi sorulara da yanıt bulunmaya çalışılacak.

Projenin amaçları, sosyal medyada ifade özgürlüğünü teşvik etmek, ayrımcılık ve nefret söylemine karşı düzenleme önermek, gayrimüslim azınlıkların sosyal ve toplumsal katılımında sosyal medyanın rolünün vurgulanması olarak belirlenmiş.

1837 yılından beri faaliyet gösteren Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı’nın bu projede bazı ortakları da bulunuyor. Yunanistan’da bağımsız bir araştırma kuruluşu olan Yunan Avrupa ve Dış Politikalar Kuruluşu ELIAMEP, projenin ortaklarından biri. ELIAMEP de Yunanistan’daki Hıristiyan olmayan azınlıklar üzerinde bir sosyal çalışma yapacak ve süreç sonunda iki ülkenin sonuçları birbirleriyle karşılaştırılacak.

Projenin diğer bir ortağı da Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi. 2010 yılında kurulan ve insan hakları hukuku üzerine faaliyetler düzenleyen merkez, olayı yasal düzenlemeler ve açıklar üzerinden inceleyecek…

Projenin en önemli bölümü kamuoyu araştırma kurumu KONDA’nın yürüteceği detaylı anket olacak. 1000 kişiye ulaşması hedeflenen bu anketle Türkiye’deki gayrimüslim azınlıkların sosyal medya kullanımı nitel ve nicel olarak detaylı bir şekilde belirlenecek. Bunun dışında çalışma kapsamında yasal düzenlemelere yönelik bir araştırma, azınlıklar ile sosyal medya ve haklar konusunda atölyeler ve araştırmaların sonuçlarının tartışılacağı konferanslar gerçekleştirilecek.

BASINA TANITILDI

Yaklaşık bir yıl sürmesi planlanan projenin basın tanıtımı 14 Ocak Çarşamba günü Cezayir Restaurant’ta düzenlendi. Toplantıda, Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Laki Vingas, Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Ulaş Karan, Hrant Dink Vakfı Nefret Söylemi İzleme Projesi’nden Zeynep Arslan ve projenin danışma kurulundan Rita Ender proje hakkında bilgi verdiler. 

İlk konuşmacı Laki Vingas, projeyi tanıtıp çalışma kapsamında yapılacakları anlattıktan sonra projenin danışma kurulunu tanıttı.

Sosyal medyanın Türkiye’de çok hızlı geliştiğine, sosyal açıdan çok önemli sonuçlar doğurduğuna değinen Vingas, bu medyanın Türkiye’nin azınlık toplumlarının tanıtılmasında da çok önemli olduğunu vurguladı. Bir Rum vakfı tarafında alınmış bir proje gibi gözükse de bu çalışmanın tüm toplumlara eşit mesafede olacağını ve tüm azınlıklara hizmet etmeyi amaçladığını belirten Vingas bu nedenle danışma kurulunun üyelerinin farklı platformlardan oluştuğunu hatırlattı.

Laki Vingas’tan sonra söz alan Rita Ender ise, “Özel hayatlarımızla kamuya yansıyan ve yansıtmak istediğimiz hayatlarımızın bir arada durduğu, birbirine karıştığı bu ortamda bütün bu sorulara cevap ararken aslında bütün dünyanın her çağda ihtiyaç duyduğu fikirlere özgürlük, dinlere ve dinsizliğe saygıyı sağlamak, bir arada eşit biçimde yaşamak için bir şeyler yapmaya, kendimizi daha çok anlatmaya çalışacağız,” dedi. (ŞALOM)

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2015, 18:42
YORUM EKLE