Sivas davası zamanaşımında yanmasın diye bir imza

Genç Akademisyenler de rahatsız…

Sivas davası zamanaşımında yanmasın diye bir imza

Sivas’ta 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylara ilişkin firari 7 sanığın yargılandığı davanın 13 Mart’ta zamanaşımından düşmesi bekleniyor. Savcılık, 6 sanığa ilişkin zamanaşımı süresinin 2008’de dolduğunu belirterek davanın düşürülmesini talep etmişti. Yargı çevreleri de yasal bir düzenleme yapılmaması halinde, davanın düşmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguluyor.

 

2 Temmuz 1993’teki olaylara karışanlar hakkında 3 ayrı iddianame hazırlandı. Yargılama sonucunda 59 kişi ceza aldı, ancak hiçbiri ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla cezalandırılmadı. Büyük bölümü ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ ve ‘yangın çıkarmak suretiyle 35 kişinin ölümüne sebebiyet vermek’ gibi suçlarla cezalandırıldı.

 

Dava sürerken, yakalanmayan sanıklar Cafer Erçakmak, Şevket Erdoğan, Köksal Kocak, İhsan Çakmak, Hakan Karaca, Yılmaz Bağ ve Nemci Karaömerlioğlu’nun dosyaları ayrıldı. Erçakmak dışındaki 6 sanık daha sonra yakalandı ve yargılamaları sürdü. Burada ilginç olan, yakalanmayan 7 sanık hakkında Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren yargılamadan müşteki tarafın haberdar olmamasıydı. Avukatlar ve yakınlarını kaybeden aileler, 7 sanık hakkında bir davanın sürdüğünü 5 Kasım 2008’de gazetelerde çıkan haberlerden öğrendi.

 

Herkesi şaşırtan bu ‘ayrı’ Sivas davasının 21 Haziran 2011’deki 25. duruşmasında, Savcı Hakan Yüksel esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, Sivas olaylarının amacının anayasal düzeni yıkmak olduğunu kaydettiği mütalaasında, yakalanamayan sanıklardan Cafer Erçakmak’ın olaylarda bizzat yer aldığını ve bu nedenle eski TCK’nın 146/1 maddesinde yer alan “Anayasayı cebren değiştirmeye teşebbüs suçunu”, diğer 6 sanığın ise “Anayasal düzeni zorla bozmaya kalkışmaya iştirak suçu”nu işlediklerini ifade etti. Savcı, Erçakmak hakkındaki dosyanın ayrılarak yargılamanın devam etmesini isterken diğer 6 sanığın ise ‘zamanaşımı kapsamına girdiği’ni belirtti: “Zamanaşımı süresinin 15 yıl olduğu, suç tarihinin 2 Temmuz 1993 olduğu dikkate alındığında 2 Temmuz 2008’de zamanaşımı süresinin dolduğu anlaşılmakla sanıklar hakkındaki açılan kamu davasının zamanaşımı nedeniyle düşmesi talep olunur.”

 

GENÇ AKADEMİSYENLER RAHATSIZ

Genç Akademisyenler de, eğer bir şey yapmazsak bir hafta sonra zamanaşımına uğrayacak Sivas katliamı davasının takipçisi olarak "Sivas'ı unutma" adında bir imza kampanyası başlattı:

http://www.ipetitions.com/petition/sivasiunutma/

 

İmza metni şöyle:

 

Değerli Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimleri,

 

Size adaletin gerekliliğine yürekten inanan genç akademisyenler ve farklı

mesleklerden gelen Türkiyeliler olarak sesleniyoruz. Mahkemenizden, 13

Mart’ta yapılacak duruşmada Sivas Katliamı'nın insanlığa karşı suç

teşkil ettiğinin kabul edilmesini, ve dolayısıyla zamanaşımı kuralının

uygulanamayacağının karara bağlanmasını talep ediyoruz. Bizler

insanlığa karşı işlenen suçların zamanaşımı kavramı ile

değerlendirilemeyeceğini; dahası böyle bir kararın yeni katliamların

önünü açacağı gibi, zaten yaralı olan toplumsal barışa ve adalet

duygusuna büyük bir darbe vuracağını düşünüyoruz.

 

2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Oteli’nde gözlerimizin önünde katledilen sadece 35 canımız değil, aynı zamanda insanlıktır. Geçen 19 yıl süresince

katliamı örgütleyen, göz yuman ve destek olan sorumlular ortaya

çıkarılmadığı gibi şimdi de kalan birkaç şüphelinin zamanaşımı ile

salıverilmesi ihtimali ortaya çıkmıştır. 13 Mart’ta yapılacak duruşmada

Sivas davasının zamanaşımı dolayısı ile düşmesi ve tamamen kapatılması

tehlikesi vardır. Davanın savcısı Hakan Yüksel, son duruşmada

eylemlerin "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüse iştirak" suçu

olduğu gerekçesiyle zamanaşımı talep etmiştir. Oysa Sivas katliamında

asıl suç, insanların düşünce ve kimliklerinin yok edilmesi maksadıyla

katledilmesi, ve dolayısıyla insanlığın katlidir. Bu katliam Türk Ceza

Kanunu'nun 77. maddesince düzenlenen ‘insanlığa karşı işlenen’ suçlar

başlığı altında değerlendirilmelidir. Aynı kanun bu suçlarda zamanaşımı

olamayacağını da hüküm altına almaktadır.

 

Değerli hakimler,

 

Madımak Oteli’nde diri diri yakılan Asım Bezirci, Nesimi Çimen, Muhlis

Akarsu, Metin Altıok, Hasret Gültekin ve Behçet Aysan’ın da aralarında

bulunduğu 35 canımızı ne tarih unuttu; ne de onların yakınları,

dostları, sevenleri. Bilmelisiniz ki, tıpkı 1978’de Maraş’ta yahut

1980’de Çorum’da olduğu gibi Alevi ve sol görüşlü vatandaşlarımızı hedef

alan bu saldırıda öldürülen insanlarımızın katillerini zamanaşımıyla

aklarsanız, tarih sizi de unutmayacak, katliamın failleriyle birlikte

anacaktır. Sivas davasında sanıkları savunan yirmi bir avukatın iktidar

partisinde görev alması; bunlardan beşinin milletvekili olması; ve

avukat Hayati Yazıcı’nın geçtimiz dönem Başbakan Yardımcısı ve bu dönem Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak kabinede yer alması iktidarın yargı

üzerindeki kontrol ve etkisini tekrar sorgulamamıza yol açmaktadır.

 

 

Size, zamanaşımının tarihe ve toplumsal belleğe işlemediğini, ve Sivas

katliamı davasının genişletilerek tüm idari ve siyasi sorumluların

yargı önünde hesap vermesinin önünün açılması gereğini hatırlatmak

bizim boynumuzun borcudur. Hrant Dink davasının akıbetinden sonra,

Türkiye’de adalet sisteminin adil olarak işleyebileceğini bizlere

hatırlatmak da sizin borcunuz olsun.

 

Saygılarımızla,

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2012, 16:45
YORUM EKLE