Şırnaklı Keldani aileler geri dönüyor

Köyde şimdilik 3 ev yapıldı…

Şırnaklı Keldani aileler geri dönüyor

Yurt dışında yaşayan Şırnaklı Hristiyan Keldani aileler, çözüm süreciyle birlikte Silopi ilçesindeki köylerine geri dönmek için başvuruda bulundu.

Silopi ilçesinden Fransa’ya göç eden Keldani vatandaşlardan Petros Karatay, göçten önce Silopi’nin ikinci büyük köyü olan Aksu’yu yeniden yaşatmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Köylerinin 1980-1990 yılları arasında Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) tarafından istimlak edildiğini belirten Karatay, valilik ve kaymakamlık tarafından yeni bir yerleşim alanı tahsis etme kararı alındığını fakat orada yerleşmeye başlamadan bölgede olayların yoğunlaştığını ve koruculuğu kabul etmeyerek 1991 yılında yurt dışına gittiklerini ifade etti.

Milliyet'in haberine göre Şubat 2009’da geri dönmek için ilk müracaatlarını yaptıklarını anlatan Karatay, halen Aksu köyünden yaklaşık 4 bin kişinin Fransa, Belçika, Almanya, Irak ve çeşitli Avrupa ülkelerinde yaşamını sürdürdüğünü belirtti. Bunların yüzde 5’inin dönmesi halinde bile sayının 200’e yakın olacağını dile getiren Karatay, "Biz yaşam standardı, sanatı, kültürü, dili ile Avrupa ve bölge arasında köprü olabilecek bir köy meydana getirmek istiyoruz. Yurt dışında yaşayan yaklaşık 27 aile eski topraklarına dönmek için başvuruda bulundu" dedi.

"DEVLETİN ARTIK OLUMLU BİR POLİTİKASI VAR"

Karatay, Türkiye’de yaşanan çözüm sürecini gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki Keldanilerin desteklediğini ve kaçınılmaz bulduğunu ifade etti.

Devletin kendilerine karşı bakışının değiştiğini ancak önemli olanın bunların bir daha tekrarlamaması olduğunu dile getiren Karatay, şöyle konuştu:

"Devlet yetkililerinin yurt dışındaki gayrimüslim nüfusun dönüşüyle ilgili söylem ve çağrılarını son derece olumlu ve değerli buluyoruz. Devletin artık Süryani, Keldani ve Ermenilere yönelik olumlu bir politikası var. Eskiden bize karşı çok haksızlık ve yanlışlıklar yapıldı. Devlet yetkilileri de bunun farkında. Mühim olan onarılabilen hataların onarılması daha da önemlisi bir daha tekrarlanmaması. Devlet yetkililerinin tutumunun yerel planda karşılık bulduğunu maalesef söylemek durumunda değiliz. Bu ülke hepimizin, dışlama, kayırma yapmaksızın, karşılıklı güven ve hoşgörü ile hareket ederek barışı, huzuru ve adaleti en iyi şekilde sağlamaya çalışmalıyız."

Köyde şimdilik 3 ev yapıldığını ve ev sayısının çoğalması ile beraber sosyal tesislerin de kurulacağına değinen Karatay, yetkililerden altyapı konusunda yardım istediklerini sözlerine ekledi.

KELDANİLER (Wikipedia’dan)

Keldaniler, Keldani Katolik Kilisesi'ne mensup Semitik halk.

Efes Konsili'nden sonra bağımsız bir diofizit kilise kuran Nasturiler Hindistan ve Ortadoğu'da yayılırlar.

1304 yılında Nasturilerin bazıları Katolikliği benimser ve Papa'nın otoritesini kabul ederler. Yeni kurulan bu kiliseye Keldani Kilisesi adı verilir ve bu tarihten sonra Katolikliği benimseyen Nasturilere Keldani adı verilir. Bazıları ise Keldani adının bu halka Katoliklik sonrası verilmediğini, ismin antik bir Güney Mezopotamya halkı olan Kaldelilerden geldiğini savunur.

Keldaniler Papa'nın otoritesini kabul etmekle beraber kendi inanç sistemlerini korumuşlardır ve ayinlerini kendi dilleri olan Keldanîce yaparlar. Günümüzde ayinin bazı bölümleri Arapça olarak da yapılmaktadır.

Keldanîler uzun bir süre Hakkari (colemêrg) merkeze bağlı Kodşanıs/Koçanis (Türkçeleştirilmiş adıyla Konak) köyünü patriklik merkezi olarak kabul etmişlerdir. Keldani patrikleri 1918'e kadar bu köyde ikamet etmişlerdir. 9. yüzyıl ortalarına dek Hakkari nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan Nasturiler, 1843 ve 1846'da Cizîra Botan Mîrî Bedirhan Bey ile Hakkari Mîrî Nurullah Bey'in düzenlediği iki saldırıda önemli ölçüde zayiat vermişlerdir. 1915-18 döneminde Kürt aşiretleri ile çatışan Hakkari Nasturileri önce İran'da Urmiye yöresine ve daha sonra İngiliz yönetimine giren Irak'a iltica etmişler. Günümüzde Patriklik Merkezi Bağdat'tadır. Patrikleri Kardinal Mar Emanuel III. Delly'dir. Irak'ın eski lideri Saddam Hüseyin'in başbakan yardımcısı Tarık Aziz (Mikhail Yuhanna), günümüzde en tanınmış Keldanilerindendir. Irak'taki yaklaşık yarım milyon Hıristiyan’ın çoğunluğunu Keldaniler oluşturur. Keldanilerin doğu kolu, Süryaniceyi ayin dili olarak kullanır. Musul'da yaklaşık 50 bin Keldani yaşamaktadır.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2013, 12:01

Demokrat Haber'e Bağış Yap >>>

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER