Sağlık ve hukuk meslek örgütleri: Tutuklular serbest bırakılmalı

Kurum temsilcileri, bununla birlikte özellikle kapasite fazlası olan cezaevlerindeki tutsakların mutlaka adli kontrol şartıyla serbest bırakılması gerektiğini yineledi

Sağlık ve hukuk meslek örgütleri: Tutuklular serbest bırakılmalı

Sağlık, hukuk örgütleri ve insan hakları örgütleri, yaptıkları ortak açıklamayla koronavirüs salgınının oluşturduğu risk dolayısıyla cezaevlerindeki tutsakların adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarını istedi.

Dünya geneli ile birlikte Türkiye’de giderek yayılan koronavirüs (Kovid-19) salgınında risk oluşturan mekanların başında gelen cezaevlerinde alınması gereken önlemler konusunda sağlık ve hukuk meslek örgütleri ile insan hakları savunucuları Hükümete yönelik ortak çağrıda bulundu.

Ceza İnfaz Sistemleri Sivil Toplum Derneği (CİSST), İnsan Hakları Derneği ( İHD),  Diş Hekimleri Odası, İstanbul Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) ve Hak İnisiyatifi Derneği yöneticileri ve temsilcileri İHD İstanbul Şube binasında basın toplantısında düzenledi.

Hazırlanan basın metnini kurumlar adına İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Murat Ekmez okudu.

Açıklamada, hapishanelerde çevresel ve kişisel hijyenin sağlanması için gerekli önlemleri almanın hastalığın yaygınlaşmasını önlemek için azami özen göstermenin hapishane idarelerinin ve devletin temel sorumluğu olduğunun altı çizildi.

Kovid-19 salgınına ilişkin cezaevlerinde alınması gereken önlemlerin önemine dikkat çeken kurumlar şu önerilerde bulundu:

“* Koronavirüs (Kovıd-19) ile ilgili bütün kaynaklarda virüsün yayılmasını engellemek için kişisel hijyeni sağlamanın önemine dikkat çekilmektedir. Hapishanelerde mahpusların sağlıklarının korunabilmesi, bulundukları alan ve kendi kişisel temizliklerini sağlayabilmeleri için, acilen temizlik malzemelerinin kendilerine ücretsiz verilmesi sağlanarak parası olmayan mahpusların da temizlik ürünlerine erişimi sağlanmalıdır. Hapishanelerde de çevresel ve kişisel hijyenin sağlanması için gerekli önlemleri almak hastalığın yaygınlaşmasını önlemek için azami özen göstermek hapishane idarelerinin ve devletin temel sorumluğudur.

* Hapishanelerdeki banyo, tuvalet gibi ortak alanların her gün dezenfekte edilmesi,

* Mahpusların yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesinin sağlanması, vitamin takviyesi yapılması,

* Risk grubunda ve kişisel hijyenlerini sağlamakta yetersiz olan kronik hasta, engelli, yaşlı, çocuklu, hamile mahpusların adli kontrol yoluyla cezalarının ertelenmesi gündeme alınmalı aksi takdirde bu mahpusların kalabalık koğuşlar yerine kapasitesi ve hijyen koşulları uygun ortamlarda tutulmasının sağlanması,

*  İnfaz kanunun 16. Maddesi uyarınca sağlık sebebiyle infaz ertelemeye başvurmuş olan hasta mahpusların dosyalarının hızla incelenmesi ve acilen hapishane dışında tedavi olanaklarının sağlanması,

* Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipleri Birliği’nin önerileri ve uyarıları dikkate alınarak hapishanelerde görev yapan tüm personelin bilgilendirilmesi, atılması gerekli olan adımların ve uyulması gerekli olan kuralların belirlenmesi, mahpusların iletişim araçlarına erişimlerindeki kısıt dikkate alınarak ilgili personel tarafından bu bilgilerin paylaşılması,

* Hapishane içine girecek kişilerin salgını önlemek için uyması gereken hijyen kuralları ve alması gereken önlemler konusunda bilgilendirilmesi, mahpuslarla temasın söz konusu olduğu durumlarda bu önlemlerin yanı sıra uygun ortam ve koruyucu malzemeler sağlanması,

* Sağlık çalışanları başta olmak üzere mahpuslarla temas eden tüm çalışanlara koruyucu giysi ve malzeme temin edilmesi, özellikle risk grubunda olan çalışanlar başta olmak üzere tüm hapishane çalışanları için çalışma koşullarını da kapsayacak şekilde gerekli önlemlerin alınması,

* Kurumda düzenli ve yeterli sayıda sağlık personelinin bulunması (sayının arttırılması),

* Tüm mahpus, hapishane çalışanı ve mahpus yakınlarından olası belirtiler gösteren kişilerin testlerinin hızlı ve güvenilir şekilde yapılabilmesi için gerekli önlemlerin alınması,

* Görüşlerin yapıldığı alanlarda mahpusların görüş haklarını ihlal etmeyecek şekilde hızla önlemlerin artırılması ve alanların sıklıkla dezenfekte edilmesi, mahpusların yakınlarıyla haberleşebilmesi için imkanların arttırılması,

* Hapishanelere yakın yerlerde bulunan hastanelerde ve mahpuslara sağlık hizmeti verilen sağlık kurumlarında uygun-yeterli sağlık hizmeti verilebilmesi için gerekli önlemlerin alınması,

* Mahpusların sağlık kurumlarına ve hastanelere ring araçlarıyla değil; daha hijyenik ve sağlığa uygun araçlarla taşınması,

* Sağlık gerekçesiyle alınacak önlemlerin mahpusların temel haklarını ihlal etmeyecek şekilde uygulanmasına özen gösterilmesi,

* Hapishanelerde corona virüs salgını ile ilgili alınan ve alınacak önlemler ile alınacak sonuçlar konusunda başta mahpusların aile ve avukatları olmak üzere kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirilmesi,

* Biz aşağıda imzası bulunan sivil toplum kuruluşları ve sağlık meslek odaları olarak, hapishanelerdeki kapasite aşımının hak ve ihtiyaçlara erişmek konusunda mahpuslar üzerindeki negatif etkilerini pek çok defa ifade ettik. Ancak, bu kapasite aşımı sorununun virüsün yayılmasını ne kadar hızlandıracağını tekrar hatırlatarak, yetkilileri gerekli önlemleri almaları konusunda uyarmak isteriz.”

'HEYET İNCELEMESİNE İZİN VERİLSİN'

Açıklama sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplandıran kurum temsilcileri, oluşturulmasını planladıkları bağımsız bir heyetin önümüzdeki günlerde cezaevlerine gönderilmesine izin verilmesini istedi. Kurum temsilcileri, bununla birlikte özellikle kapasite fazlası olan cezaevlerindeki tutsakların mutlaka adli kontrol şartıyla serbest bırakılması gerektiğini yineledi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2020, 00:07

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER