Mahkemeye Balyozla ilgili yeni belgeler gönderildi

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü’nden Balyoz Planı davasına bakan mahkemeye yeni delil olduğu iddia edilen belgeler gönderildi.

Mahkemeye Balyozla ilgili yeni belgeler gönderildi

Balyoz Planı davasına bakan 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden gönderilen yazıda, bir elektronik ihbar mektubuyla ilgili olarak Eskişehir’deki bir adreste yapılan aramada, soruşturmada ele geçirilen delilleri teyit edecek nitelikte yeni deliller bulunduğu iddia edildi. 19 Şubat 2011’de emniyete gönderilen ihbar mailinde "Sizlere ’Balyoz Darbe Planı’nda yer alan ancak bugüne kadar yakalanmayan bir şahıs hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu şahıs şu an emekli olan hava istihbaratçı Albay Hakan Büyük’tür. Hakan Büyük, 1996-2003 yıllarında Ankara’da askeri istihbarat birimlerinde çalışmış ve 28 Şubat sürecinde önemli görevler almıştır. Buradaki başarılı çalışmaları üstlerinden takdir görmüş ve 28 Şubat sürecinde çok sayıda askeri personeli ordudan attırmayı başarmıştır" denildiği belirtildi.

YASA DIŞI FAALİYET İDDİASI


İhbar mailinde, "Hakan Büyük’ün, İstanbul merkezli planlanan ve ardından ülke yönetimine el konulacak darbe sonrası kendileri açısından irticai odak olarak görülen kuruluş ve kişilere yönelik eylem planı hazırladığı, bu eylem planını gerçekleştirmek için çok sayıda yasa dışı faaliyette bulunduğu" öne sürülüyor.

EMNİYETİN DEĞERLENDİRMESİ

Eskişehir’deki adreste yapılan aramada ele geçirildiği iddia edilen belgelerde "Oraj Harekat Planı" ve "Suga Harekat Planı" ile ilgili bilgi ve belgelere rastlandığı ileri sürüldü. Emniyet tarafından mahkemeye gönderilen yazının "Netice ve Kanaat" bölümünde ise, "Yapılması planlanan darbe için iç tehdit unsurları üzerinde etkinin tam olarak sağlanamadığı ve dolayısıyla o ana kadar hazırlanmış planların ve yapılmış olan icrai faaliyetlerin, darbe faaliyetleri kapsamında çalışmalar yapan şahıslara adli ve idari olarak güçlük oluşturmaması maksadıyla planlamalar yapıldığı ve Askeri Hakimlerden oluşan çalışma grubu teşkil edildiği değerlendirilmektedir. Elde edilen belgeler bir arada düşünüldüğünde Suga Harekat Planı bu kapsamda hazırlanmış belgeler ve yapılan yazışmaların darbe amacıyla hazırlanmış olan Balyoz Harekat Planı kapsamında Deniz Kuvvetleri’nde Özden Örnek’in başını çektiği organize bir yapılanma tarafından ortaya konulduğu, bu amaçla aralarında hiyerarşik ve organik bir bağ bulunmayan Deniz/Kara/Hava unsurlarının koordinatör/kuryeler vasıtasıyla gizliliğe riayet ederek irtibat kurdukları, görev amaçlı kendilerine tevdi edilen imkanları, illegal amaçlara ulaşmak için kullandıkları, planın gerçekleşmemesi durumda problem olabilecek hususların görüşüldüğü, bu maksatla hakimlerden oluşan çalışma gruplarının teşkil edildiği, AYİM kanalı da kullanılarak öngörülen amiral-general miktarları kotasının aşılabileceği planlarının yapıldığı görülmüştür" denildi.

Değerlendirmede, "Oraj Harekat Planı"nın uygulanamaması veya başarısızlıkla sonuçlanması durumunda, yeniden yapılanmak, yeni plan hazırlamak, muhtemel soruşturmaları boşa çıkarmak için soruşturma komisyonlarında yer almak gibi önlemlerin yer aldığının tespit edildiği" öne sürülürken ele geçirilen belgeler ışığında "Balyoz Planı"nın başarısız olması durumunda ne tür hukuki sonuçlar doğuracağı ve buna karşı alınacak önlemlerin yanı sıra başarısızlık halinde ilk olarak planın inkar edilmesi, soruşturmanın derinleşmesi halinde ise planın aleyhine görüş bildirilmesinin planlandığı iddia edildi. Değerlendirmesinde "Bu haliyle Hakan Büyük’ün adresinden elde edilen incelemeye konu belgelerin ’Balyoz Planı’ soruşturmalarında elde edilen delilleri teyit edip destekler mahiyette yeni delil niteliğinde olduğu belirlenmiştir" ifadesi kullanıldı.

HÜRRİYET

YORUM EKLE