Madencilerin primleri masa başındaki memurlara dağıtılmış

Ocakta veya arazide en ağır işlerde çalışan işçilere ödenmesi gereken primler, TKİ’deki amir ve memurlara da dağıtılmış.

Madencilerin primleri masa başındaki memurlara dağıtılmış

Hükümetin Meclis’te görüşülmesini engellediği Sayıştay raporunda, madencilere ödenmesi gereken primlerin madenleri denetleyen Türkiye Kömür İşletmeleri’nin (TKİ) masa başındaki kadrolarına dağıtıldığı bilgisinin yer aldığı ortaya çıktı.

Adnan Keskin’in Taraf'ta yer alan haberine göre, ocakta veya arazide en ağır işlerde çalışan işçilere ödenmesi gereken primler, TKİ’deki amir ve memurlara da dağıtılmış. Hatta raporda, ağır işlerde çalışanlara diğerlerine kıyasla daha az prim ödendiği de belirtiliyor.

TKİ’nin 2012 yılına ait denetim raporunda yer alan bir diğer iddiaya göre, 10 şube müdürlüğünde yasal kadro karşılığı değil ‘yürütme‘ adı verilen bir sistemle çalışılıyor. Bu müdürlükler arasında en az 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan madenlerle görevli Yer altı Kontrol Şube Müdürlüğü ile İşçi Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü de yer alıyor.

Raporda, ‘yürütme’ modeline dair şu ifadeler kullanılıyor: “Asaleten atama yapılamaması nedeniyle Müessesede on şube müdürlüğünün ‘yürütme’ olarak adlandırılan ve personel mevzuatında yeri bulunmayan ve kadroları, cetvelde bulunan personel tarafından görevlendirme ile yürütülmesi, görevin ifasında ve sorumluluk yüklenilmesinde çeşitli olumsuzluklara neden olabiliyor.”

Sayıştay raporuna göre, TKİ “Yağma Hasanın Böreği” kabul edilerek yasalara aykırı ciddi bir kadrolaşma da yaşanmış. Şef, müdür vb. atamalar da yasadışı şekilde, kanuna karşı hile yapılmış ve üst düzey kadrolar kapışılmış. Daha önce görevden alınan 20 müşavirin hiçbir aktif görev verilmeden kurumda tutulduğuna işaret edilen raporda, yasadışı kadrolaşma konusunda şu uyarılar yapılıyor:

“Yönetim kurulu kararıyla yapılan bazı atamalarda şef, mühendis, başmühendis kadrosunda olup görevde yükselme sınavıyla şube müdürlüğüne atanmamış bazı kurum görevlilerinin Ilgın Linyitleri İşletmesi veya Çan Linyitleri İşletmesine İşletme Müdür Yardımcısı olarak atandıkları, bir kaç ay sonra müessese müdürlüklerinde şube müdürlüklerine getirildikleri görülmektedir. Hizmetin gereği ve kalıcı olarak yapılacak atamaların İşletme Müdür Yardımcısı kadrolarının aracı olarak kullanılması ve bu uygulamanın (önceki yıl raporlarındaki uyarılara rağmen)n sürdürülmesi, adil olmayan ve motivasyonu bozan bir tasarruf olup, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavını etkisizleştirmek, söz konusu sınavlara girip de yedekte atama bekleyen personel aleyhine bir durum ortaya çıkarmakta, krum personeli arasında huzursuzluk yaratmaktadır.”

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2014, 18:13
YORUM EKLE