‘Kuran değiştirildi’ iddiası

Avusturya Alevi İnanç Topluluğu, ‘Alevi Öğretisi bugün kullanılan Kuran’ı asıl kabul etmez’ dedi…

‘Kuran değiştirildi’ iddiası

Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği Başkanı Ali Kenanoğlu’nun Seçmeli Kuran dersi konusunda yapmış olduğu açıklamaya bir destek de Avusturya Alevi İnanç Toplumu'ndan geldi. Açıklama topluluğun basın bürosu sorumlusu Ertürk Maral’dan yazılı olarak gönderildi.

 

Ali Kenanoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Kuran sizin de kitabınız değil mi?’ sözlerine yanıt olarak Alevilerin İslam anlayışı ve Kuran’a bakışının farklı olduğunu anlatmış, bu nedenle devlet eliyle verilecek Kuran derslerinin asimilasyon anlamına geleceğini dile getirmişti. Alevilerde Kuran’ın değiştirilmiş olduğuna yönelik bir inanç olduğunu ifade etmişti. (Burada >>>)

 

Avusturya'da faaliyet yürüten ve tam ismi “Avusturya Alevi İslam İnanç Topluluğu” olan kurum da, İnançsal Tüzüğüne Alevi Öğretisinin Kuran konusundaki bakış açısını yazdıklarını ve orijinal Kuran'ın 3. Halife Osman zamanında değişikliğe uğratıldığına inandıklarını söyledi. Bu nedenle eldeki Kuran'ın asıl Kuran olarak kabul edilemeyeceği, asıl Kuran’ın Alevi Pirlerinin sözlerinde gizli olduğu, bu nedenle de Alevilerin Kuran’ı dünyevi yaşamı tanzim eden bir kanun kitabı olarak değerlendirmedikleri ifade edildi.

 

Ali Kenanoğlu da yapmış olduğu açıklamasında Alevilerin Kuran ve İslam algısının farklı olduğunu bu yönüyle Şii ve Sünni Kuran ve İslam anlayışının kabul ettiği esasları Aleviliğin reddettiğini dile getirmişti.

 

Avusturya Alevi İslam İnanç Toplumu'nun tüzüğündeki Kuran'la ilgili bölüm şöyle:

Kuran:

Alevi öğretisi Hakkın Hazreti Muhammet’e Kuran’ı vahyettiği ancak bugün kullanılan 3. Halife Osman’ın (Musaf-ı Osman) hazırlatmış olduğu şeklinin elden geçirildiği ve bu nedenle aslı olarak kabul edilemeyeceğini söyler. Bu nedenle bugün ortada olan Kuran metni diğer Alevi kaynaklarınca, özellikle “Buyruk” tarafından dayanak edildiği ölçüde kabul edilir. Kutsal metin olarak Kuran, Alevi anlayışa göre dış (zahiri) anlamının yanı sıra, bir de gizli, iç (batıni) bir anlama sahip olup bu Allah’ın velisi olan Hazreti Ali’ye (1. İmam) ve sonra diğer İmamlara (toplam 12 İmam) açıklanmıştır. Alevilik inancına göre bu nedenle asıl Kuran sadece Hakk’ın velisi Hazreti Ali’de ve peygamber Hz. Muhammetin en samimi yoldaşlarında saklıdır. Bu görüşe göre Muhammet ve Ali insanlığa ve gerçeğe (Hakka) ve de Hakka giden yola ait tüm bilgiye sahip olmuşlardır. Aleviler dört kitabı (Tevrat, Zebur, İncil, Kuran) inanç kitabı olarak kabul ederler. Kuran Aleviler için bir inanç kitabıdır. Aleviler Kuranı dünyevi yaşamı tanzim eden bir kanun kitabı olarak değerlendirmezler.

 

Deniz Güneş / Demokrat Haber İstanbul

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2012, 10:56
YORUM EKLE