"Kolluk Gözetim Komisyonu" kurulması Meclis'te kabul edildi

Kolluk kuvvetlerinin işledikleri suçlarla ilgilenecek olan "Kolluk Gözetim Komisyonu"nun kurulması Meclis'te kabul edildi

"Kolluk Gözetim Komisyonu" kurulması Meclis'te kabul edildi
Kolluk görevlilerinin işledikleri iddia edilen suçlar ve disiplin cezası gerektiren eylem ve davranışlarıyla ilgili Kolluk Gözetim Komisyonu kurulmasına ilişkin tasarı, TBMM Genel Kurul'unda kabul edilerek yasalaştı.

TASARININ AMACI

Tasarının amacı kolluk şikayet sisteminin daha etkili ve hızlı işlemesini sağlamak, saydamlığını ve güvenilirliğini geliştirmek. Yani şikayet sistemini değiştirmiyor; varolan usullere şu an yenilik getirmiyor.

Tasarı kolluk görevlilerinin işledikleri iddia edilen suçlardan veya disiplin cezasını gerektiren eylem, tutum veya davranışlarından dolayı idari merciler tarafından yapılan ya da yapılması gereken iş ve işlemlerin merkezi bir sistemde kayıt altına alınması ve izlenmesini düzenliyor. 

Bu görevin yerine getirilmesi için tasarıyla Kolluk Gözetim Komisyonu'nun kurulmasını düzenliyor. Uzun vadede ise komisyonun görev, yetki ve çalışma yöntemi ile kolluk şikayet sistemine yönelik diğer idari tedbirlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi öngörülüyor.

KOMİSYONUN YAPISI

Komisyon İçişleri Bakanlığı bünyesinde sürekli kurul olarak görev yapacak. İçişleri Bakanlığı’ndan bakanlık müsteşarı başkanlığında kurulacak.

Komisyonun diğer üyeleri Başbakanlık Türkiye İnsan Hakları Kurumu Başkanı, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı, Bakanlık 1. Hukuk Müşaviri, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü olacak.

Yedi kişilik komisyonun son iki üyesi Bakanlar Kurulu’nca belirlenen adaylar arasından seçilecek. Bu iki üyenin ilki üniversitelerin ceza ve ceza usul hukuku anabilim dallarında görevli öğretim üyelerince Bakanın teklif edeceği 3 aday arasından seçilecek.

Diğer üye baro başkanı seçilme yeterliliğine sahip serbest avukatlar arasından Adalet Bakanının teklif edeceği 3 aday arasından seçilecek.

Komisyon ayda bir kez toplanacak.

KİMLERİ KAPSIYOR?

Kolluk güçlerinin tanımı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatında görevli personeli kapsıyor.

Haberin içeriğinde kullanılan bilgiler Bianet’ten derlenmiştir.

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2016, 22:45
YORUM EKLE