Karasu '99'daki geri çekilmeyle aradaki farkları anlattı

KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, 'geri çekilmeyi diğer aşamalar takip edecek' dedi...

Karasu '99'daki geri çekilmeyle aradaki farkları anlattı

KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu da ANF’ye yaptığı değerlendirmede, 1999 geri çekilme süreci ile PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 2013 Newrozu’nda çağrısını yaptığı çekilme arasındaki farkları ve bu geri çekilme sürecinin özelliklerini anlattı.

1999'DAKİ GERİ ÇEKİLME

1999'daki geri çekilmenin, Türk devleti tarafından başından itibaren bir zayıflık olarak görüldüğünü, bunun bir sonucu olarak gerçekleştirilen operasyonlarda yüzlerce gerillanın yaşamını yitirdiğini söyleyen Karasu, “Bunu fırsat görerek alçakça diyebileceğimiz bir tutum geliştirdiler. Pusu atarak yüzlerce arkadaşımızın katledilmesine yol açtılar” dedi.

Geri çekilmenin Türk devletini çözüme hazırlamak, teşvik etmek için olduğunu söyleyen Karasu, "Tek taraflı bir yaklaşım olarak gelişti, o andaki koşullar gereği oldu,  yapılması gereken de oydu. Türkiye’deki şovenizmi kırmak için gerekliydi. İster çözüm için, ister Kürtlerin mücadele koşulları açısından, daha olumlu koşullar yaratmak için öyle bir sürecin gerekliliğine inandık. Ama dediğimiz gibi ağır kayıpları oldu,” diye belirtti.

"İKİ GERİ ÇEKİLME ARASINDA FARKLAR VAR"

Şimdi gündemde olan geri çekilmenin ise, 99’dan ciddi farkları barındırdığını kaydeden Mustafa Karasu, geçmiş çekilmenin deneyimi ile gerillanın bu konuda da tecrübe kazandığını söyledi.

Sürecin karakterinin de farklı olduğuna işaret eden Karasu şunları söyledi:

“Bu geri çekilme bizim mücadelemizin yükselmekte olduğu, AKP’nin sıkıştığı bir dönemde gerçekleşiyor. Gerillanın, hareketin kendine güvendiği, dört parçada hareketimizin etkili olduğu bir dönemde gerçekleşiyor. Bir çözüm projesini, çözüm hamlesini başarılı kılmak adına yapıyoruz. Bu geri çekilmeyi gerçekleştirerek Türk devletini, AKP’yi çözüm sürecine sokup demokratik siyasetle sonuç almak istiyoruz. Bunu bir mücadeleden geri çekilme değil de, bir mücadele hamlesi olarak değerlendiriyoruz. Mücadeleyi daha etkili yürütmenin, yaratmanın projesi olarak değerlendiriyoruz. Bu açıdan tabii ki, iki geri çekilme arasında muazzam bir bakış farklılığı var. Bir kere bunu böyle değerlendirmemiz gerekir. Kaldı ki şimdiki geri çekilme uluslar arası düzeyde tartışılıyor, Türkiye de tartışılıyor, herkes destek veriyor. Böyle uluslararası meşruiyeti ve siyasi ağırlığı olan bir adımdır. Diğeri tek taraflıydı. O da bir mücadele biçimiydi. O da bir mücadele hamlesiydi ama oradaki mücadele hamlesi uluslar arası komploya bir direnme pozisyonunu güçlendirme ve de olabiliyorsa Türk devletine bir çözüm fırsatı sunmaydı."

"DEMOKRATİK SİYASETLE SONUÇ ALMANIN BİR PARÇASI"

"Karşı tarafı demokratik kurtuluşa itmek için hamle yapıyoruz," diyen Karasu şöyle devam etti:

"O bakımdan bu geri çekilmenin tabi ki tarihsel, siyasal ve hamlesel değeri var. Böyle ele almak gerekiyor. Yoksa sadece bir geri çekilme olarak ve yahut silahlı mücadeleyi bırakıp bir yere gitme, Güneye çekilme değil kesinlikle. Bir projenin parçasıdır. Geri çekilme süreci, demokratik siyaseti devreye sokma, demokratik siyaset temelinde sonuç alma, demokratik topluma dayanarak güç olma, demokratik kurumlaşma çalışmalarımızla birlikte bir anlam ifade ediyor ya da geri çekilme onların bir parçası olarak anlam kazanıyor. Olanları güçlü kılmak, onları etkili kılmak için yapılan bir hamle olmaktadır.”

"GERİ ÇEKİLMEYİ DİĞER AŞAMALAR TAKİP EDECEK"

Bu sürecin aşamalarını “ateşkes, geri çekilme sonrasında anayasal yasal değişiklikler, bu değişiklikler temelinde çözüme, normalleşme aşamasına geçme” olarak tanımlayan Karasu, geri çekilmenin de bu aşamalardan kopuk ele alınamayacağını vurguladı.

“Yoksa anayasal, yasal hiçbir değişiklik olmayacak, Türk devleti demokratik siyasetin önünü açmak için hiçbir şey yapmayacak, onun yapacağı hiçbir adım olmayacak, sadece bizim tek başına irademizle 99’da yaptığımız gibi bir çekilme olacak şeklinde değil. Şimdi beklenti bir proje temelinde gerçekleşiyor. Bu açıdan ikisi arasında nitelik ve nicelik farkı var” şeklinde sözlerini sürdürdü.

"GERİ ÇEKİLMEYE YAKLAŞIM ASLINDA KÜRT SORUNUNA YAKLAŞIMDIR"

Geri çekilme tartışmalarının Kürt sorununa yaklaşımı da ele verdiğine dikkat çeken Karasu, soruna ciddi yaklaşım sergileyenlerin bunu çözümün bir parçası olarak değerlendireceğini, aksinin yüz yıllık bir sorunun devamı anlamına geleceğini vurguladı. Karasu şöyle konuştu:

“Geri çekilmeye yaklaşım aslında soruna yaklaşımdır. Kürt sorununa nasıl yaklaşım olduğunu anlamak için geri çekilme tartışmalarına bakmak lazım. Geri çekilme tartışmalarına iki yönlü bakış var. Biri çözüm parçası olarak bakmak; biri de gerillayı, Kürt özgürlük hareketini tasfiye etmek için bakmaktır. Kürt sorunu çözümü değil de, sadece PKK’yi tasfiye etmek, Gerillayı tasfiye etmek, dağıtmak için bakanlar! Kürt sorununa ne AKP’nin, ne Türk basının, ne de farklı çevrelerinin çok ciddi yaklaşmadığını, alavere dalavere yöntemleriyle Kürt Mehmet nöbette ya da Kürt sorunumuz yok demeye getirmektedirler. Terör sorunumuz var. Giderlerse biter biçiminde yaklaşımları söz konusudur.

"Türkiye’nin en ciddi işi Kürt sorunu değil mi? Gerilla sorunu değil mi? 40 yıldır en ciddi işe bu kadar ciddiyetsiz yaklaşılıyor. Kürt sorunu çözülmezse, bir PKK biter bir PKK daha çıkar ortaya. Soruna Kürt sorunu ekseninde bakılırsa doğru bakıştır. Böyle bakanlar doğru bakıyor, böyle bakmayanlar ise elli yıllık, yüz yıllık politikayı Kürt sorunu terör sorunudur, Kürt sorunu PKK sorunudur, PKK’nin terör sorunudur deyip bu güne kadar hiçbir adım atmadıkları,  sorunu çözmeye yanaşmadıkları gibi bundan sonrada aynı politikayı sürdürmeleri anlamına geliyor. “

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2013, 13:56
YORUM EKLE