İstanbul'daki meslek odaları: Yönetimlerimizin işlevsizleştirilmesine izin vermeyeceğiz

İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK), kamunun yararını savundukları yalnızca aklın, bilimin yolunda doğruları söyledikleri için, antidemokratik uygulamalara karşı demokrasiye ve laikliğe sahip çıktıkları için hedef gösterilmelerine karşı açıklama yaptı

İstanbul'daki meslek odaları: Yönetimlerimizin işlevsizleştirilmesine izin vermeyeceğiz

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, İstanbul Barosu, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Veteriner Hekimler Odası'nın oluşturduğu İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK), iktidarın meslek odalarını işlevsizleştirme ve vesayeti altına alma girişimlerine karşı bir açıklama yaptı ve kamunun yararını savundukları yalnızca aklın, bilimin yolunda doğruları söyledikleri için, antidemokratik uygulamalara karşı demokrasiye ve laikliğe sahip çıktıkları için hedef gösterildiklerini dile getirdi.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarının, seçim sistemlerine müdahale ve diğer yollarla bertaraf edilip etkisizleştirilmek istendiğinin belirtildiği açıklamada “Asıl rahatsızlığı biliyoruz. Meslek odaları olarak, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı, insan hakları, hukukun üstünlüğü, canlıyı ve çevreyi koruma ve tüm sağlık hizmetlerinde ekonomi, gelir dağılımı ve vergilendirme uygulamalarında ülkeyi yönetenlerin değil, her açıdan kamunun yararını savunuruz. Yalnızca aklın, bilimin yolunda doğruları söylediğimiz için, antidemokratik uygulamalara karşı demokrasiye ve laikliğe sahip çıktığımız için hedef gösterilmekteyiz” denildi.

"MESLEK ODALARI YÖNETİMLERİNİN ETKİSİZLEŞTİRİLMESİNİ ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Varlığını Anayasa’dan alan, önceliğini kamu yararı gözetmeye adayan meslek odaları, üyelerinin yönetimlerde en demokratik şekilde temsili üzerine kurulu seçim sistemleri ile yıllardır kendi içerisinde demokrasi kültürünün gelişmesini sağladığı gibi ülkemizde katılımcı demokrasi uygulamalarının tabana yayılmasının yegâne teminatıdır. Bu yüzden meslek odalarının demokratik bir şekilde yapılan seçimlerine gösterilen tahammülsüzlüğe bir son verilmelidir. Meslek Odalarının üyelerinden ve toplumdan koparılmasını ve nispi temsil uygulaması ile yönetimlerde kaos yaratılarak etkisizleştirilmesini asla kabul etmeyeceğiz. Meslek odalarına yönelik son girişimlerden kaygılıyız. Ancak, Anayasaya, hukukun, insan haklarının ve demokrasinin evrensel normlarına dayanarak, üyelerimizin demokratik iradelerinin ortaya koyduğu güçle, bundan sonra da antidemokratik uygulamalara karşı durmakta kararlıyız.” 

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 21:55
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER