HSYK: Yönetenlerin yargı tarafından denetlenmesi hukukun gereğidir

Bir açıklama da HSYK'dan…

HSYK: Yönetenlerin yargı tarafından denetlenmesi hukukun gereğidir

17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonuyla başlayan tartışmalar üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'ndan anayasaya aykırılık açıklaması geldi.

Bu açıklama hükümeti ve Adalet Bakanlığı’nı şoka uğratacak gibi görünüyor.

HSYK'DAN ŞOK AÇIKLAMA

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası amire ve başsavcıya bilgi verme zorunluluğu getirildi. Yeni yönetmeliğin HSYK genelgesine aykırı olduğunu belirten hukuk çevreleri, yargının yürütmenin vesayeti altına sokulduğunu iddia etti. Bugün akşam saatlerinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu konu hakkında açıklama yaptı.

Yeni Adli Kolluk Yönetmeliği’nin Anayasa’ya aykırı olduğu belirtilen ve “Yönetenlerin yargı tarafından denetlenmesi hukukun gereğidir” denilen açıklamaya bazı üyeler muhalefet şerhi koydu.

İşte HSYK’nın yaptığı açıklama:

1- Kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü demokratik hukuk devletinin olmazsa olmaz temel esaslarıdır. Yasama ve yürütme organlarına karşı bağımsızlığı korunan yargı, yönetenlere karşı yönetilenlerin güvencesidir.

2- 21.12.2013 tarihli “Adli Kolluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı ilkeleri ile Anayasa’nın 144, 159 ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 157, 160, 161, 164 ve 167 inci maddelerine açıkça aykırıdır.

3- Anayasamıza göre herkes ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Devlet organları ve idare makamları da bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

4- Hukuka aykırı eylem ve işlemlerde bulunulması halinde yönetenlerin de herkes gibi yargı tarafından denetlenmesi demokratik hukuk devletinin bir gereğidir.

5- Hâkim ve savcıların hukuka aykırı eylemde bulunduğu düşünülüyorsa bunun şikayet makamı HSYK’dır. HSYK ya gelen şikâyetler titizlikle değerlendirilmekte ve eylemleri sabit görülenler hakkında gereken disiplin cezalarını uygulamaktadır. Nitekim 2013 yılı içerisinde Kurulumuza gelen ihbar ve şikâyetler üzerine 13.500 hâkim ve savcıdan 331’i hakkında soruşturma izni verilmiş ve 19’u meslekten çıkarma cezası olmak üzere toplam 288 hâkim ve savcıya değişik disiplin cezaları verilmiştir.

6- Herkes, Yargı Bağımsızlığına zarar verecek söz ve eylemler ile özveri ve titizlikle görev yapan yargı mensuplarını zan altında bırakacak beyan ve yazılardan kaçınmalıdır.

7- Karara Adalet Bakanlığı müsteşarı Birol Erdem Adli Kolluk yönetmeliğinde yapılan değişikliğin Anayasaya ve kanunlara aykırı olmadığı gerekçesiyle, Açıklamaya muhalif kalan diğer üyeler ise Yönetmeliğin iptali istemiyle Danıştay’a dava açılması nedeniyle HSYK’nın açıklama yapmaması gerektiğini belirttiler.

(Radikal/Hürriyet)

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2013, 16:59
YORUM EKLE