HDP'nin seçim bildirgesinde çocukların yeri

HDP, 52 sayfalık 2015 Seçim Bildirgesi’nin iki sayfasını çocuklara ayırdı

HDP'nin seçim bildirgesinde çocukların yeri

HDP’nin 7 Haziran Seçim Bildirgesi’nde, çocuk hakları izleme komisyonları somut bir proje olarak öne çıkıyor. Eğitimde dönüşüm, yasaların çocuk haklarına uyumu ve çocuk cezaevlerinin kapatılması vaatler arasında. 

Yüce Yöney’in bianet’te yer alan haberine göre, Halkların Demokratik Partisi (HDP) 52 sayfalık 2015 Seçim Bildirgesi’nin iki sayfasını çocuklara ayırdı.

“Çocuk hakları korunacak” başlığıyla bütüncül bir vaadi ifade ettiği bölümde HDP, bunu somutlaştıracak biçimde, yerellerde belediyelere bağlı olarak “Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Komisyonları” kurulacağını, çocuk temelli alanlara yeterli kaynak ayrılacağını söylüyor.

Aynı bütüncül yaklaşım çocuklarla ilgili yasaların yanısıra tüm yasalardaki çocukları etkileyen maddelerin de gözden geçirilip çocuk haklarına uyumlu hale getirilmesinin sağlanacağı vaadinde de görülüyor.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ

Sokakta yaşayan ve çalışmak zorunda kalan hiçbir çocuk kalmayacak. Çocuk işçiliğine izin vermeyeceğiz” denilen bildirgede çocuk işçiliğine ayrıca bir bölüm de ayrılmış.

Fakat bildirgede çocuk işçiliğinin önüne geçmek için gerekli tedbirlerin alınacağı söylense de bu tedbirlerin ne olduğuna açıklık kazandırılmıyor.
Benzer şekilde “stajyer ve çıraklık” biçimlerinin çocuk işsizliğini gizlediği vurgulanırken “yeni kölelik koşulları” ifadesi kullanılarak önemli bir nokta vurgulanıyor, ancak engellenmesi için yine “önleyici tedbirler” ifadesinin ötesinde bir bilgi yer almıyor.
Genç işsizlikle etkin mücadele edileceği söylenirken gençlerde olduğu kadar çocuk işçiliğinde de sömürünün somutlaştığı güvencesiz ve düşük ücretlerle çalışma koşullarının kaldırılması da bildirgede yer alıyor.

ÇOCUK YOKSULLUĞU

Bildirgede çocuk yoksulluğunu önleyici politikalar geliştirileceğini belirten HDP bu cümleyi daha ileriye taşımıyor, politikaların anahatlarına dair bilgi vermiyor. Sadece çocukların gıda hakkını korumak için her mahallede gıda bankası kurulacağını ve her çocuğa temel gıda maddelerini içeren gıda paketinin ücretsiz verileceğini vurgulayarak hem yoksulluğa hem sağlık hakkına yönelik somut bir vaat de bulunuyor.

BİR KAMU HİZMETİ OLARAK EĞİTİM

Eğitimi bir kamu hizmeti olarak algıladığını söyleyerek ücretsiz olarak sağlanacağının ifade edildiği bildirgede HDP, okulun ve öğrencilerin temel ihtiyaçlarının okul bütçesinden karşılanacağını ve “her ne ad altında olursa olsun velilerden asla para talep edilmeyeceği” ifadesi de yer alıyor. Ancak okulların bütçelerini oluşturacak kaynaklardan söz edilmiyor.
Bildirgede eğitim müfredatına yönelik önemli bir dönüşümden de söz ediliyor: “Ders kitapları ve diğer materyaller tekçi, cinsiyetçi ve şoven içerikten arındırılacak.
“Toplumsal cinsiyet eşitliği dersi zorunlu ders olarak müfredata eklenecek.”

EĞİTİMDE DÖNÜŞÜM

Benzer şekilde eğitim sisteminin kendisinde de büyük değişiklikler öngörülüyor.
“İdeolojik saiklerle ve özgürlükçü laiklik ilkesini ortadan kaldıran bir anlayışla okulları ayrıştıran 4+4+4 uygulamasına son verilecek. Eğitim sistemi en baştan başlayarak ‘Çocuğun Üstün Yararı’ gözetilerek yeniden yapılandırılacak.”
HDP var olan derslik sayısının iki katına çıkarılacağını, sınıf mevcudunun yarıya indirileceğini, ikili eğitimin tüm okullarda sona erdirileceğini de söylüyor bildirgede, ancak bu vaadin gerçekleşmesini sağlayacak olanakların neler olduğuna değinilmiyor.

ANADİLİNDE EĞİTİM

Eğitim sistemine yönelik öngörülen değişimin önemli ayaklarından biri de eğitimin anadili temelinde çok dilli hale getirilmesi.
Bildirgede aynı ölçüde dikkat çeken bir yenili de kota uygulamasına dair: “Dezavantajlı ve ezilen cinsiyet gruplarının, sosyal sınıfların, halkların ve engellilerin üniversite eğitiminden eşit olarak yararlanabilmeleri için pozitif ayrımcılık ve kota politikası uygulanacak.”
Öğrencilere yönelik vaatler arasında ücretsiz öğle yemeği ve ücretsiz toplu taşıma da bulunuyor.

ÇOCUĞA ŞİDDET YASAKLANACAK


Evde, okulda ve ailede çocuğa yönelik şiddetin yasalarda açık şekilde yasaklanacağını beyan eden HDP bildirgede, çocuğa yönelik şiddete (çocuk ihmal ve istismarı) de ağır cezalar getirileceğini söylüyor.
Bu durumdaki çocukların güvenli koşullarda korumaya alınacağının da belirtildiği bildirgede koruma ve denetim yöntemlerine dair bilgi verilmiyor. Bununla birlikte çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılmasından söz ediliyor.

ÇOCUK CEZAEVLERİ KAPATILACAK


Çocuğa yönelik şiddetin en ağır ve en fazla görüldüğü yerlerden biri olan çocuk cezaevlerinin kapatılacak olması da HDP’nin önemli vaatleri arasında. Bildirgede suça itilmiş çocuklarla ilgili olarak “Çocuk Eğitim ve Destek Merkezleri”nin kurulacağından da söz ediliyor.

ENGELLİ ÇOCUKLAR

Kentler çocukların ihtiyaçlarına duyarlı biçimde planlanacağını vurgulayan HDP bunun bir uzantısı olarak kamuya ait kreş ve anaokullarının tümünde engelli çocukların da bulunmasının sağlanacağını belirtiyor.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2015, 20:37

Demokrat Haber’e Patreon'dan bağış yapabilirsiniz > > > > >

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER