Halklar Gerçeği Kongresi toplanacak, parti kurulacak

Kongre Girişimi Ankara’da yeni kararlar aldı…

Halklar Gerçeği Kongresi toplanacak, parti kurulacak

Kongre Girişimi’nin Ankara’da yaptığı kurultayın ikinci gününde Halklar Gerçeği Kongresi’nin toplanması kararı alındı.

Kongre’nin ikinci günü program taslağı üzerinde yoğun tartışmalara sahne oldu. Delegeler "Kürt sorunu, barış ve demokratik çözüm" başlıklı maddeye ilişkin, "Demokratik özerliğin Türkiye projesi olduğu" ifadesinin yer alması ve demokratik özerkliğin desteklenmesi önerisinde bulundular.

Öneriler üzerine söz alan Program Çalışma Komisyonu üyesi Alp Altınörs, programı oluşturma sürecinde de "demokratik özerklik" konusunun yoğun şekilde tartışıldığını belirterek, konunun kongre içerisinde daha tartışılması gerektiğini vurguladı.

Altınörs, tartışmalar nedeniyle “denge gözetilerek” ilgili maddenin aynen bırakılması yönünde karar aldıklarını kaydetti. Altınörs, program taslağının 14. maddesinin de demokratik özerklik ile bağlantılı olduğuna dikkat çekti.

Altınörs’ün dikkat çektiği taslak programın 14. Maddesinde şunlar belirtiliyor: "Kongremiz merkezi idarenin yerel yönetimler üzerindeki vesayetini, demokrasinin kazanılmasının önünde önemli bir engel olarak görür. Askerî-sivil bürokrasinin egemenliğine karşı, halkın kendi kendini yönetebileceği mekanizmaların geliştirilmesini savunur ve bu uğurda mücadele eder."

Değişiklik önerilerinin yapıldığı 20. Maddede ise şunlar belirtiliyor: "Kongremiz, tüm kimliklerin farklılıklarıyla varlığını korumayı savunur; eşit ve özgür yurttaşlık hukuku içerisinde yaşama hakkına sahip olduklarını, temel bir ilke olarak kabul eder. Kürt halkının temel hak ve özgürlüklerine bu ilkesel tutum çerçevesinde yaklaşan Kongremiz, Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana çözümsüzlüğe mahkûm edilen Kürt sorununun, barışçıl demokratik ve eşit haklara dayalı çözümünü savunur, bunun için mücadele eder. Kongremiz, Kürt halkının Demokratik Özerklik kararını, Kürt sorununun çözümünde önemli bir girişim olarak değerlendirir. Demokratik Özerkliğin, aynı zamanda Türkiye’nin demokratikleşmesinde, halkların özgür ve gönüllü birliğinde önemli bir rol oynayacağını savunur."

Kongrede bir delegenin ulusal kimliklere "Türk" kelimesinin de eklenmesi önerisi ise delegelerin çoğunluğu tarafından reddedildi.

Kimlik tartışmaları üzerine söz alan İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Halklar Gerçeği Kongresi’nin toplanması önerisinde bulundu. Önder, "Bir halk kendini nasıl tanımlamak istiyorsa, öyle tanımlamalı. Bir Halklar Gerçeği Kongresi yapalım ve bu kongrenin sonuçlarını program ve tüzüğe ekleyelim. Kongrede bunu karar altına alsın, gündemimize alalım, 3 ay içinde bunu yapalım" diye konuştu.

Divan, programla ilgili tartışma ve öneriler ardından gelen bir önergeyi kongreye sundu. Önergede, programın mevcut haliyle kabul edilmesi, 6 ay sonra yapılacak kongrede program ve tüzükte yenilik yapılması, Halklar Gerçeği Kongresi’nin kurulması ve bu kongrede Hakikatleri Araştırma Komisyonu’nun oluşumuna gidilmesi yer aldı. Önerge, delegeler tarafından kabul edildi.

PARTİ KONUSUNDA GENEL MECLİS'E YETKİ VERİLDİ

Kongrede, parti konusunda ilke kararı alındı, delegeler bu konuda Kongre Meclisi'ni görevlendirdi.

Kongre Girişimi Kurultayına, "Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümü", "Demokrasinin kazanılması", "Vicdani ret", "Gençliğin talepleri", "Ekoloji", "Halklar ve inançlar", "füze kalkanına karşı mücadele", "altın madenciliğine karşı mücadele", "12 Eylül darbesiyle hesaplaşılması", "Ermeni soykırımı", "Kadına yönelik şiddete yönelik aktif mücadelenin sürdürülmesi için konferans, homofobi ve cinsiyetçiliğe karşı atölye, barış mücadelesini yürüten kadınların mücadelesinin ortaklaştırılması", "Esnafların sorunları" , "Çerkezlerin güncel talepleri", "Toplu mezarlar ve Hakikatleri Araştırma Komisyonu" kurulması önerisi geldi.

Önergeleri, Genel Meclis değerlendirerek karara bağlayacak.

Delegeler parti konusunda da önerge sundu. Kongre'nin yerel yönetim ve milletvekili genel seçimlerinde parti oluşumunu örgütsel hedef olarak benimsemesi yönünde ilke kararı alınarak, Kongre Meclisi'ne görev verildi.

Kongrede ayrıca "siyasi davalara katılım, siyasi tutukluların selamlanması, Abdullah Demirbaş'ın yurtdışında tedavi hakkının savunulması" önergeleri de kabul edildi. (ANF)

YORUM EKLE
YORUMLAR
Atilla ERSÖZEN
Atilla ERSÖZEN - 7 yıl Önce

Bütün kararlara katılıyorum. İki noktada çekincem var; birincisi neden yalnızca Çerkezlerin talepleri? Burada yazmama gerek var mı? Diğer halkların talepleri neden araştırılmıyor? Çerkezler de dahil, Süryaniler, Araplar, Nasturiler, Lazlar, Kürtler ve diğerleri... ikinci olarak, neden Kongre "kurumlaşmayı" öngörmüyor? Başta Dil konusu olmak üzere, kadın, tarih, sosyoloji gibi alanlarda akademik ve sosyo-politik araştırmalar yapacak kurumların oluşturulması, böylesi laboratuvarlara sahip olmamız doğru olamaz mı? Midyat!ın Süryani köylerinde insanlar, "bizim çocuklarımız dört dil konuşurlar" diyorlar. Sanıyorum, Türkiye ve çevre ülkelerde yaşıyan insanların dilleri, görenek ve alışkanlıkları akraba sayılır ve böylesi kalıcı çalışmalar yürütecek kurumlara gereksinim var ve buna değer...