Fikri iktidarda, o açıkta

12 Eylül darbesi hakkında iddianame hazırlayınca mesleğinden olan Savcı Kayasu'nun dönüş talebini HSYK reddetti.

Fikri iktidarda, o açıkta

12 Eylül askeri darbesini gerçekleştiren Kenan Evren ve arkadaşlarının yargılanması istemiyle hazırladığı iddianame nedeniyle mesleğinden olan Savcı Sacit Kayasu’nun ‘mesleğe geri dönüş’ talebi HSYK tarafından bir kez daha reddedildi. Kayasu, Van Savcısı Ferhat Sarıkaya’ya verilen hakların kendisine de uygulanmaması nedeniyle HSYK’ya tepki gösterdi.

Kayasu, Adana Cumhuriyet Savcısı iken, 12 Eylül darbesini gerçekleştiren Kenan Evren ve arkadaşların yargılanması için 2000 yılında iddianame hazırladı. Bu iddianame nedeniyle 2003 yılında eski HSYK kararıyla ‘meslekten çıkarılma’ cezası verildi. Kayasu, meslekten çıkarma kararı 3 Kasım 2003 tarihinde kesinleşmeden önce, 7 Temmuz 2003 tarihinde avukatlık mesleğini yapabilmek için emekli oldu.

Yapılan anayasa değişikliğiyle yapısı değiştirilen HSYK Genel Kurulu, Kayasu’nun ‘meslekten ihraç’ kararını kaldırdı. Kurul, ‘kendi isteğiyle emekli olduğu’ gerekçesiyle, Kayasu’nun mesleğe dönüşüne ise vize vermedi. Kurul söz konusu kararı 26 Nisan 2011 tarihinde oyçokluğuyla verdi. Oyçokluğuyla verilen kararda şöyle denildi: “Tercihini emeklilik yönünde yapan ve emeklilik haklarını elde etmiş bulunan ilgilinin mesleğe kabulüne yer olmadığı sonucuna varılmıştır.”

HSYK YAŞLI BULMUŞ
Kararda ayrıca, bu konudaki kriterler sayıldı ve Kayasu’nun 58 yaşında olması nedeniyle mesleğe dönmemesi gerektiği de belirtilerek “İlgilinin 1952 doğumlu olup karar tarihi itibariyle 58 yaşında bulunduğu da dikkate alındığından aynı kanaate ulaşılmıştır” denildi.
19 üye ile toplanan HSYK Genel Kurulu’nda dört üye verilen karara karşı çıkarak, Kayasu’nun kendi isteğiyle emekli olmadığına dikkat çekti ve karşı oy yazısı yazdı. Karşı oy yazısında, “7 Temmuz 2003 tarihli ‘olur’la isteği üzerine emekliye ayrılmasına onay verildiği, bu durumda ilgilinin olağan koşullarda ve isteği üzerine emeklilik talebinde bulunduğu şeklinde değerlendirme yapılamaz” denildi.
Bu karar üzerine Kayasu, HSYK Genel Kurulu’na mesleğe dönüşüne vize vermeyen kararı gözden geçirmesi için ‘yeniden inceleme’ talebinde bulundu. Kurul, 19 Ekim 2011 tarihinde ilk kararının değiştirilmesine yer olmadığına karar verdi. Kayasu kararın kendisine tebliğ edilmesi üzerine yeniden itiraz etti. Genel Kurul son itirazı da reddetti.
Evren ve arkadaşlarının yargılanması için hazırladığı iddianamesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın darbecilerin yargılanması amacıyla hazırladığı iddianamede delil olarak sayılan Kayasu, karara tepkili.

SARIKAYA ÖRNEĞİ
Kayasu Radikal’e şunları söyledi: “Kendi isteğimle ayrılmadım. Emekli olmasaydım ihraç edilecektim. Üç yıl açıkta kaldım. AİHM ihraç kararı haksız dedi. Aynısı Van Savcısı Ferhat Sarıkaya için yaptılar. Sarıkaya’yı birinci sınıfa ayırdılar. Ona ayrı bana ayrı kanun işlerse, kanun kanun olmaktan çıkıyor. İade-i itibar bekliyorum. Darbeciler bugün yargılanıyor, mağduriyet bana düşüyor. Bu biraz ‘Fikrimiz iktidar, kendimiz hapisteyiz’ şeklindeki sözlere benziyor.” (radikal)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER