‘Ferman AKP’nin Taksim bizimdir’

Taksim projesine tepkiler devam ediyor…

‘Ferman AKP’nin Taksim bizimdir’

Taksim Dayanışması Bileşenleri, Taksim Cumhuriyet, Emek ve Demokrasi Meydanı için bugün saat 13.00'de Tünel'de başladığı yürüyüşü saat 14.00'de AKM önündeki yeşil alanda noktaladı.

 

Taksim Dayanışması Bileşenleri; davullar, alkışlar, ıslıklarla başladıkları yürüyüş boyunca "Belleğimize Dokunmayın", "Rant için Değil Halk için Yasa Yapılmasını İstiyoruz" sloganlarını attılar, Taksim esnafı ve yoldan geçenler tarafından sık sık alkışlandılar. Meydanda Bandista grubunun müziğiyle karşılanan çok sayıda kişi ve grubun katılımcıları 'Taksim hepimizin' yazan balonları gökyüzüne bıraktılar.

 

Orhan Aydın'ın okuduğu ortak deklarasyonun ardından yaptıkları kısa konuşmalarda TMMOB Başkanı Eyüp Muhçu; "Cumhuriyet, Demokrasi ve Emek tarihimizin en önemli kentsel kamusal ve toplumsal simge alanlarından olan Taksim Meydanı ve Taksim Gezi Parkı sözde yayalaştırma ve Topçu Kışlası’nın ihyası projeleri adı altında yok edilme sürecine girmiştir. Bu proje iktidarın rant ve yağma girişiminin bir parçasıdır" sözleriyle projenin detayları üzerinde durdu, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu; "Taksim'de can veren 37 arkadaşımızın kemiklerini sızlatmayacağız, demokrasi mücadelesiyle özdeşleşmiş olan Meydanı yıktırmayacağız" dedi. Sanatçılar Girişimi adına söz alan Bedri Baykam; "Aklın sesine kulak verilsin" dedi, Beyoğlu Semt Dernekleri adına konuşan Cem Tüzün; "Emlakçı gibi Talimhane'den başladılar. Bugün Talimhane artık yok" sözleriyle "Taksim Meydanı AKP'nin Hırsına Kurban Gitmek Üzere, Buna İzin Vermeyeceğiz" eylemini ve Taksim Meydanı Projesi'nin detaylarını açıkladılar.

 

TAKSİM DAYANIŞMASI ORTAK DEKLARASYONU
Çağdaş ve demokrat bir ülkede kabul edilemez karar mekanizmaları, Taksim Projesi ile tekrar karşımıza çıkmıştır. Bilimsel, teknik ve demokratik süreçler çalıştırılmadan kamuoyuna sunulan meydan düzenlemesinin geri dönülmez yanlışlara yol açacak olması bizleri bir araya getirmiş ve Taksim Meydanı’na sahip çıkmamızı gerektirmiştir.

 

Taksim Projesi ilk olarak seçimlerden önce Başbakan tarafından açıklandı. Peşinden, kamuoyuna yayalaştırma projesi adı altında sunulan plan değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ve 2 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. Plan değişikliği, evrensel şehircilik değerleri göz ardı edilerek, ulaşım planlama ve projelendirme bilim ve tekniği gözetilmeden, üstelik koruma ve hukuk kurulları ihlal edilerek ilan edildi. İlan edilen, aslında bir “betonlaştırma”, “insansızlaştırma” ve "kimliksizleştirme” projesidir. Bu proje aynı zamanda, araç ve yaya güvenliğini tehdit eden dalış rampaları ve istinat duvarlarıyla, yayaların meydana erişimini engelleyen koridorlaştırılmış kaldırımlarıyla, tarihi bir ortamın görsel ve yaşamsal bütünlüğünü yok eden bir yeraltı projesidir.

 

Plan değişikliğine gayrihukuki bir şekilde eklemlenerek, kamuoyuna Topçu Kışlası’nın ihyası adı altında yeni inşaatlar dayatılmaktadır. Hepimize açık, hepimizin hakkı olan, şehrimizin merkezindeki yegane park alanı, depremde sığınacağımız Gezi Parkı elimizden alınmakta, ağaçlar, yürüme, buluşma ve dinlenme alanları betonlaştırılmaya ve ticarileştirilmeye çalışılmaktadır. Bir kez daha kamuoyu yanıltılarak güç ve paranın prestij kazanması hedeflenmektedir.

 

Taksim, bir bütün olarak koruma altına alınmış kültür varlığımızdır ve kentimizin en önemli kamusal alanıdır. Projenin bir oldubittiye getirilmeden, acil olarak durdurulmasını talep ediyoruz. Taksim’in, daha bütüncül bir yaklaşımla, sahip olduğu sosyal, tarihi, toplumsal, kültürel ve ekolojik değerler göz önünde bulundurularak, evrensel kuram ve kurallara uygun, dürüst, şeffaf, katılımcı ve demokratik yöntemlerle düzenlenmesini istiyoruz.

 

Taksim Meydanı, Cumhuriyet dönemi kent düzenlemelerinin ilki ve belki de en önemlisidir. Taksim, tüm bayramlarımızı, şenliklerimizi, sevinçlerimizi, tepkilerimizi ve hak taleplerimizi dillendirdiğimiz emek ve demokrasi meydanımızdır.

 

Taksim Meydanına hep birlikte sahip çıkıyoruz. Çünkü TAKSİM HEPİMİZİN! (cumhuriyet)

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2012, 18:02
YORUM EKLE