"Doğal ve kültürel varlıklar, yakılıp yıkılmasını görmezden gelen UNESCO ile korunamaz"

UNESCO’nun İstanbul’daki toplantısına karşı forum kuruluyor

"Doğal ve kültürel varlıklar, yakılıp yıkılmasını görmezden gelen UNESCO ile korunamaz"

UNESCO’nun 10-20 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da yapacağı toplantıya istinaden UNESCO Karşıtı ve alternatifi bir forum düzenliyor.

Forum, UNESCO’nun tüm tahribatlara kayıtsız kaldığını, kültürel mirasın ancak insanlara emanet edilebileceğini savunuyor.

‘UNESCO Karşı’ adlı forumun karsiforum.org adresli internet sitesinde şu ibareler yer alıyor: “Hükümetlerin finansı ile varlığını sürdüren, savaşlar yaşanırken, yıkımlar ve tahribatlar olurken sessizliğini koruyan ve kayıtsız kalan UNESCO koru(ya)maz. Yaşadığımız alanlardaki kültürel dokuları hükümetler ve onların oluşturduğu kurumlarla değil; bizzat yerinde, halklarla birlikte korunabilir.”

Programı ilerleyen günlerde açıklanacak forum, 16 Temmuz 2016 tarihinde TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde gerçekleştirilecek.

Forumun çağrı metni şu şekilde:

Dünya Mirası Listesi’ne kaydettiği, tüm doğal ve kültürel varlıkların insanlığın ortak mirası olduğunu iddia eden UNESCO Dünya Miras Komitesi; 40. toplantısını 10-20 Temmuz 2016 tarihleri arasında yapmak üzere İstanbul’a geliyor.

2015 Dünya Mirası Komitesi raporu ile başlayacak uluslararası toplantıda, Dünya Mirası Listesi’ne kayıtlı varlıkların korunup korunmadığı tartışılacak; risk altında olanlar için öneriler ve koruma stratejileri belirlenecek.

Liste’ye eklenmesi önerilen yeni varlıklar için geçici listeler hazırlanacak ve Dünya Kültür ve Doğal Mirası Listesi güncellenecek. İstanbul’da yapılacak UNESCO’nun bu 40. toplantısına, ülkede bulunan doğal ve kültürel varlıkların – Dünya Mirası Listesi’ne kayıtlı olsun ya da olmasın- yok olmasına, aldığı siyasi kararla etki eden, savaş ve sermaye saldırılarına neden olan Türkiye Hükümeti ev sahipliği yapacak.

UNESCO toplantısının İstanbul’da yapılmasına rağmen tarihi kent merkezi ile 31 yıldır Dünya Mirası Listesi’nde bulunan kentimizin, sermaye birikimi için inşaat ve turizm baskısıyla tarihi dokularından sulak alanlarına kadar talan edilmesi konuşulmayacak.

Süleymaniye’deki tarihi mahalle dokusunun kentsel yenileme projesi ile ortadan kaldırılmış olması; Ayvansaray, Sulukule gibi eski mahallelerin yıkılıp inşaat şirketlerine teslim edilmesi; özgün değerlerinin kaybettirilmesi; “çılgın – mega” projelerle kentin ormanlarının ve sulak alanlarının yok edilmesi bu toplantıda söz konusu olmayacak.

Dünya Mirası Listesi’ndeki Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri’nin oluşturduğu kültürel peyzaj içinde ve etki alanında bulunan başta Kurşunlu Camii, Dört Ayaklı Minare, kiliseler ve yüzlerce yıllık yaşam alanlarının yer aldığı Sur İlçesi’nin, savaşla yıkılıp yok edilmesinden söz edilmeyecek. Sermayenin kar hırsını tatmin için yapılan barajın suları altında kalacak olan binlerce yıllık yerleşim ve arkeolojik sit alanı Hasankeyf ise listede olmadığı için gündeme bile alınmayacak.

Doğal ve kültürel varlıklar listelere alınarak, tahrip edilmeleri görmezden gelinerek  yakılıp yıkılmalarını sağlayanlarla birlikte korunamaz.

Hükümetlerin finansı ile varlığını sürdüren, savaşlar yaşanırken, yıkımlar ve tahribatlar olurken sessizliğini koruyan ve kayıtsız kalan UNESCO; İstanbul’un 8500 yıllık tarihine ait bilgilere ulaştığımız Yenikapı’da, 1 milyon metrekare deniz alanının doldurulmasına göz yuman ve tarihi görmezden gelen İstanbul’daki talandan sorumlu yerel yöneticiyi, İBB Başkanı’nı, “kültürel mirasın korunması konusundaki şahsi katkıları için” madalya ile onurlandırdı!

UNESCO’nun, kültür ve doğal varlıklara ilişkin “ortak miras”, “tarafsızlık” ve “koruma” söylemlerine güvenmiyoruz

 

Bizler yaşadığımız alanlardaki kültürel dokuları hükümetler ve onların oluşturduğu kurumlarla değil; bizzat yerinde, halklarla birlikte korunabileceğini, böylece miras olarak gelecek nesillere taşınabileceğini düşünüyoruz. Yaşamı, tarihi ve kültürel belleği korumak isteyen herkesi, tüm kurumları; savaşlara, sermaye saldırılarına, bunları yürüten hükümetlere ve onları aklayan UNESCO benzeri oluşumlara karşı koyacak dayanışmayı örmeye, soyut söylemler yerine doğal, tarihi ve kültür varlıkları nasıl koruyacağımızı birlikte tartışmaya davet ediyoruz.

Karşı foruma çağrımızdır: “UNESCO neyi koruyor?!”

Forumun çağrıcı kurumları şu şekilde:

Amed Sur Dayanışma Derneği

Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi

BODEP -Boğaziçi Dernekleri Platformu-

ÇHD-Çağdaş Hukukçular Derneği- İstanbul Şubesi

DAM-Dersim Araştırmalar Merkezi-

Dersim Gazetesi

DİSK -Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu- İstanbul Bölge Temsilciliği

Divriği Kültür Derneği

FAM Yayınları

Gökkuşağı Kadın Derneği

Haliç Dayanışması

Hasankeyfi Yaşatma Girişimi

HDK -Halkların Demokratik Kongresi- Ekoloji Meclisi

HDK Kültür ve Sanat Komisyonu

İKS-İstanbul Kent Savunması-

İstanbul SOS Platformu

İHD -İnsan Hakları Derneği- İstanbul Şubesi

Karakoçan Dernekleri Federasyonu

Kartal Hukukçular Derneği

Kent Hareketleri

KESK-Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu-

MEH -Mezopotamya Ekoloji Hareketi-

MHD-Mezopotamya Hukukçular Derneği-

ÖDAV – Özgürlükçü Demokrat Avukatlar-

Öğretim Üyeleri Derneği

Özgürlükçü Hukukçular Derneği

Özgür Kadın Kongresi-KJA

Sosyal Haklar Derneği

Su Hakkı Kampanyası

Sur Koruma ve Yaşatma Derneği

Tarihi Yedikule Bostanları Koruma Girişimi

TMMOB -Türkiye Mimar Mühendisleri Odalar Birliğo- Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

TMMOB Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

TMMOB Şehir Plancıları Odası Diyarbakır Şubesi

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

TTB -Türk Tabibleri Birliği- İstanbul Tabip Odası

Ünye Fatsa Doğa Koruma Platformu

Yargıçlar Savcılar Birliği YARSAV

Yargıçlar Sendikası

Yeşil Öfke Ekoloji Kolektifi

(Kaynak: Arkeofili)

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2016, 10:32
YORUM EKLE