Bedellide son başvuru: 15 Haziran 2012

Bugün itibariyle bedelli askerlik için başvurular başladı.

Bedellide son başvuru: 15 Haziran 2012

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayladığı 6252 sayılı “Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile bugün itibariyle fiili askerlik hizmetine başlamayan, en geç 31 Aralık 2011’de 30 yaşından gün alanlar, 6 ay içinde askerlik şubelerine başvurarak bedelli askerlikten yararlanacaklar. Başvurular için son gün 15 Haziran 2012 olacak. Başvuranlar 30 bin lira ödeyecekler. Ödemeler defaten veya yarısı başvuru tarihinde, yarısı da başvuru tarihinden itibaren 6 ay içinde yapılabilecek.

ÇÜRÜKLER DE YARARLANACAK

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, haklarında askerliğe elverişli olmadıkları yönünde verilen kararlardan dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da 6 ay içinde başvurmaları halinde yaş sınırı aranmaksızın bu düzenlemeden yararlanacak. Bu kanundan yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlatılmış olanlar sona erdirilecek.

Bedelli askerlik tutarları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankasında açılacak özel hesaba yatırılacak.

Yasa, işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ve sanat sahibi olarak yurt dışında oturma ve çalışma iznine sahip olanlara uygulanan dövizli askerlik sisteminde de yeni düzenlemeler yapıyor. Yasa, bedeli iki katına çıkarırken, temel askerlik eğitimini de kaldırıyor. Buna göre en az 3 yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde çalışanlar, 10 bin euro ödeyerek, 21 günlük eğitime tabi tutulmayacaklar. 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmayanlar ile başvurdukları halde döviz ödemelerini yapmadıkları için dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar da 7 bin 668 euro yerine 10 bin euro ödeyerek 21 gün askerlik yapmadan bu hizmetini yerine getirmiş sayılacak.


BEDELLİ VE ŞİKE YASALARI RESMİ GAZETEDEKamuoyunda ''Bedelli askerlik yasası'' olarak bilinen ''Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' ile ''Şike Yasası'' olarak bilinen ''Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'', Resmi Gazete'de yayımlandı.


Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a göre, kanunun 13'üncü maddesinin ikinci fıkrasında geçen ''üç aydan bir yıla kadar'' ibaresi ''bir yıla kadar'', üçüncü fıkrasında geçen ''iki yıldan beş yıla kadar'' ibaresi ''altı aydan iki yıla kadar'' ve dördüncü fıkrasında geçen ''bir yıldan üç yıla kadar'' ibaresi de ''üç aydan bir yıla kadar'' şeklinde değiştirildi. Buna göre, kanun ile bir spor karşılaşmasının sonucunu etkilemek için birine kazanç veya başka menfaat sağlayan kişiye verilen hapis cezası düşürüldü. Bu kişilere verilen hapis cezasında 12 yıla kadar olan üst sınır 3 yıl, 5 yıl olan alt sınır da 1 yıl olarak uygulanacak.


BEDELLİ ASKERLİK KANUNU


Resmi Gazete'de yayımlanan ''Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' ile de işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ve sanat sahibi olarak yurt dışında oturma ve çalışma iznine sahip olanlar, en az 3 yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde çalışmış olmaları şartıyla 10 bin Avro ödeyerek, 21 gün süreli temel askerlik eğitimine tabi tutulmadan muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. 


Bu uygulama kapsamında ödenecek paralar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankasında açılacak özel hesaba yatırılacak. Özel hesapta toplanan paralar, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde şehit yakınları, gaziler, özürlüler, muhtaç erbaş ve er aileleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) mensup vazife malulleri ile emniyet hizmetleri sınıfına mensup vazife malullerine yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin finansmanında kullanılacak.

T24

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER