Ayrımcılık Yasası'nda LGBT'lere ayrımcılık

AKP, Ayrımcılık Yasası Taslağı'ndan 'cinsel kimlik' ibaresini çıkardı.

Ayrımcılık Yasası'nda LGBT'lere ayrımcılık
 AKP Hükümeti, “Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu Kanun Tasarısı Taslağı”ndan “cinsel kimlik” (cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği) ibaresini çıkardı.

Hükümet 2009'un sonlarında, “Demokratik Açılım”ın bir adımı olarak düzenlemeyi vaat ettiği  “Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu Kanun Tasarısı Taslağı”nı görüş almak üzere, İçişleri Bakanlığı tarafından Barolara, Akademik çevrelere, STK'lere ulaştırdı. Bakanlık görüş almak üzere “Taslak”ı, geçen yıl Mart ayında Kaos GL Derneğine de göndermişti.

 Taslağın "Eşitlik ilkesi, ayrımcılık yasağı, yasak kapsamındaki ayrımcılık türleri" başlıklı 3. Maddesi’nde, “cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, etnik köken, cinsel kimlik, felsefi ve siyasi görüş, sosyal statü, ... ve benzeri temellere dayalı ayrımcılık yasaktır” hükmü yer alıyordu. İçişleri Bakanlığı’nın resmi sitesinde duyurulan Taslak’ın son halinden ise “cinsel kimlik” ibaresinin çıkartıldığı görüldü.

 İçişleri Bakanı, Kasım 2009’da TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmada, insan hakları ile ilgili idari denetim mekanizmalarının uluslararası kurallara uygun olarak kurulacağını, Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu oluşturulacağını belirtmişti.

İnsan hakları örgütlerinin temsilcilerinin Bakan’la görüşmeleri ile olumlu bir süreç başlamıştı. İçişleri Bakanlığı bu alandaki çalışmasını, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Azınlık Hakları Grubu (MRG)’nin katkısı ile İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) tarafından hazırlanan taslağı esas alarak başlatmıştı. Ayrımcılığın temellerini yeniden tanımlayan bu çalışmada tanımlanan ayrımcılıklar arasında “cinsel kimlik” de yer alıyordu.

İHOP’un hazırladığı ve Adalet Bakanlığınca kabul edilen Taslak’ta, “cinsel kimlik” tanımlanmış ve “heteroseksüel, eşcinsel, biseksüel, transeksüel, travesti ve benzeri cinsel kimlikleri ifade eder” olarak belirtilmişti.

"TÜRKİYE, AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ İLKESİNE UYMUYOR"

 

Avrupa Komisyonu, “Türkiye 2010 Yılı İlerleme Raporu”nda, temel haklarda LGBT’lere yönelik ayrımcı uygulamaları sıralamış ve “Türkiye’nin ayrımcılıkla ilgili yasal çerçevesi AB müktesebatıyla yeterince uyumlu değil. Temel haklar alanında lezbiyen, gey, biseksüel ve trans (LGBT) bireylere yönelik ayrımcılık devam ediyor” demişti.

 İlerleme Raporunda, temel haklarda LGBT’lere yönelik ayrımcı uygulamalar şu başlıklarda sıralanıyordu:

“Ayrımcılığın Önlenmesi İlkesine Uyulmuyor”, “Devlet Bakanı Kavaf Ayrımcılığa Yol Açıyor”, “Homofobik Şiddetin Faillerine İndirim Yapılıyor”, “TSK Aşağılayıcı Tıbbi Testler Uyguluyor”, “Vicdani Ret Hakkı Tanınmıyor”, “Ayrımcılıkla Mücadele İş Kanununda İlerleme Kaydedilmedi”, “Örgütlenme Özgürlüğü Engelleniyor”, “Temel Haklarda LGBT’lere Ayrımcılık Devam Ediyor”.

Kaos GL

YORUM EKLE