Anayasa 'nefret söylemi'ni de kapsayacak şekilde düzenlenmeli

Nefret Suçları Konferansı'nın sonuç bildirgesi kamuoyuna açıklandı...

Anayasa 'nefret söylemi'ni de kapsayacak şekilde düzenlenmeli

Van  Barosu İnsan Hakları Komisyonu tarafından hafta sonunda yapılan  Nefret Suçları Konferansının sonuç bildirgesi kamuoyuna açıklandı.

Açıklamayı yapan Van Barosu Başkanı Murat Timur,  Konferansın zamanlaması ve içeriği çerçevesinde 24 Nisan 1915 Ermeni Soykırımı ve 4 Mayıs 1937 Dersim Katliamı, 28 Aralık Roboski Katliamı, 2012 Nefret Suçları Raporu ve Nefret Suçları Yasasınında değerlendirildiğini belirtti.

Timur, "'Bir kişi ya da grubu ırkı, cinsiyeti, yaşı, etnisitesi, milliyeti, dini, cinsel yönelimi, cinsel kimliği, engelliliği, ahlaki ya da politik görüşleri, sosyo-ekonomik sınıfı, mesleği ya da görünüşü (boy, kilo veya saç rengi gibi), zihinsel kapasitesi ve benzeri herhangi bir özelliği nedeniyle küçük düşürmeye, yıldırmaya ve onlara karşı şiddet veya önyargıyı  kışkırtmaya niyet eden söylemleri' ifade etmek için kullanılan 'Nefret Söylemi'nin toplumda en aza indirilmesini sağlamaya, önyargıların ortadan kaldırılarak farklılıkların eşit ve özgür yaşayacağı bir demokrasiye ulaşmaya katkı sunmak amacıyla bu konferans düzenlenmiştir" dedi.

Bu amaçla hazırlanan önerilerin hayata geçirilmesinin konferans katılımcılarının ortak arzusu olduğunu ifade eden Timur şu önerilerde bulundu :

* Eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik bir anayasanın nefret söylemini de kapsayacak şekilde düzenlenmesi.

* Başta barolar olmak üzere tüm STK’ların bu kapsamda çalışmalar yürütmesi, gerçekleşen suçların da takip ve teşhiri noktasında duyarlılık göstermesi.

* Nefret söylemi ve suçlarının son bulması için başta yazılı ve görsel medya olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşların sorumluluklarını yerine getirmesi yönünde teşvik edilmesi.

* Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde bir nefret söylemini/suçlarını araştırma komisyonunun kurulması.

* Başta hâkim ve savcılar olmak üzere tüm yargı personelinin bu konuda eğitilmesi.

* İlkokuldan üniversiteye kadar tüm eğitim kurumlarında nefret söylemi/nefret suçlarına ilişkin derslerin konulması, demokrasi ve insan hakları derslerinin seçmeli dersler kapsamından çıkarılıp zorunlu dersler kapsamına alınması, nefret suçları/söyleminin de bu dersin müfredatına dahil edilmesi, ayrıca felsefe, tarih vb. derslerin müfredatlarına da dahil edilmesi suretiyle, öğrencilerin bu konuda bilinçlendirilmesi.

* Nefret söylemi/suçlarını önleyici nitelikte olmak üzere, tarihsel bir yüzleşme yapılması.

* Nefret söylemini/suçlarını çağrıştırıcı resim heykel gibi sembollerle adların kamusal ve özel alanlardan kaldırılması.

Timur konuşmasını yukarıda sıralanan önerilerin ve bu konuda yapılacak çalışmaların ülkede yaşanan “Barış Süreci”ne olumlu katkıda bulunacağınıda sözlerine ekledi. (ANF)

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2013, 23:17
YORUM EKLE