Anayasa Mahkemesi’nden itiraf gibi açıklama: Anayasa'ya uymadık

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu perşembe günü yaptığı toplantıda yeni bir karar aldı

Anayasa Mahkemesi’nden itiraf gibi açıklama: Anayasa'ya uymadık
Haşim Kılıç’ın görev süresinin sona ermesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da desteklediği öne sürülen Zühtü Arslan’ın Başkan seçildiği Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Perşembe günü yaptığı toplantıda CHP’nin Sulh Ceza Hakimlikleri’yle ilgili iptal başvurusunu gündeme aldı.

Mahkeme başvuruyla ilgili bir karar aldı ancak bunu açıklamadı. Anayasa Mahkemesi kaynakları bundan böyle kararların, gerekçeleriyle birlikte açıklanacağını söyledi.

Perşembe günü yapılan toplantıda bundan önceki uygulamalar gündeme geldi. Daha önce kararların, gerekçeleriyle birlikte açıklanmadığı için iptal nedenlerinin kamuoyunca anlaşılamadığı ve Mahkeme’nin de bu nedenle sıkça eleştirildiği dile getirildi, Anayasa’nın 153. Maddesine uyulması gerekliliği vurgulandı.

Al Jazeera Türk’ten Mustafa Türk’e konuşan Anayasa Mahkemesi kaynakları şu değerlendirmeyi yaptı: “Dünkü toplantıda 16 üye karar aldık. Bundan sonra aldığımız kararları gerekçesi olmadan açıklamayacağız. Dün görüştüğümüz kararların da gerekçesini, yayımlanınca 3-5 gün sonra öğreneceksiniz. Anayasa Mahkemesi’ne birçok eleştiri geliyordu. ‘Kararları gerekçesiz yayınlıyorsunuz’ deniliyordu. Zaten Anayasa’nın 153. Maddesinde ‘iptal kararları gerekçesi olmadan açıklanamaz’ diyor. Mahkeme Anayasa’ya uymuyormuş. Bundan sonra Anayasa’nın bu maddesine uyulacak.”

Anayasa'nın 153.maddesi

Anayasa'nın 153.maddesi şu hükümleri içeriyor:
"Anayasa Mahkemesi'nin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez.
Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğü yada bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmi Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez.
İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendigi durumlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iptal kararının ortaya çıkardığı hukuki boşluğu dolduracak kanun tasarı veya teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar.
Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar."Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2015, 22:34
YORUM EKLE